โรงพยาบาลชายแดน

 • “หมอวรวิทย์” เผย ปี 57 รพ. 5 อำเภอ จ.ตาก รับภาระรักษาผู้ไม่มีสิทธิระบบรักษาพยาบาล 117 ล้านบาท เฉพาะที่ รพ.อุ้มผาง 31 ล้านบาท หวั่นหลังเปิด AEC ทำผู้ป่วยตามแนวชายแดนไหลเข้ารับการรักษาเพิ่ม วอนรัฐบาล พร้อมเสนอตั้ง “กองทุนมนุษยธรรม” ช่วยลดภาระ รพ.หลังแบกรับ 10 ปี วิ่งหาเงินสนับสนุนรักษากลุ่มคนไม่มีสิทธิ์ฯ เหตุงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่เอื้อ แถมรัฐไม่อุดหนุน พร้อมรอวัดฝีมือ “หมอรัชตะ-หมอสมศักดิ์” หลังประกาศ 3 มาตรการแก้ไขปัญหา รพ.ชายแดน หลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
  2015-02-02 14:14
 • นพ.วชิระ เผย สธ.เตรียมงบ 1,000 ล้านบาท ในปี 59 ช่วยเหลือรพ.ชายแดน แจงรพซในจ.น่าน ถูกเรียกเงินคืนจากสปสช.ทุกปี อ้างผลงานไม่พอ ส่งผลกระทบการให้บริการประชาชน สร้างความลำบากให้รพ. ด้าน นพ.สสจ.น่าน แจง รพ.ในจ.น่านมีปัญหาขาดทุนมาตลอด แต่ปรับระบบ พี่ช่วยน้อง จัดระบบการเงินการคลังรูปแบบใหม่ ลดรายจ่าย ปรับรูปแบบกระจายเงินตามความต้องการรพ. ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตรพ.ขาดทุนได้ แต่ไม่มั่นใจสถานะการเงินรพ.ในจ.น่านจะคงอยู่ระดับดีได้อีกนานหรือไม่ เหตุการจัดสรรเงินบัตรทองยังมีวิธีการหลายเรื่องที่ไม่เหมาะสม
  2015-01-27 18:05
 • สธ.เตรียมเสนอระบบโครงสร้างงบประมาณปี 2559 สำหรับดูแลรพ.ในพื้นที่พิเศษ เช่น ภูเขา ชายแดน เกาะ ทั้งงบลงทุน งบดำเนินงาน งบบุคลากรประจำสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ให้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยจัดระบบอาสาสมัครดูแลสุขภาพ ระบบสื่อสาร และระบบขนส่ง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการครอบคลุมและทั่วถึง
  2014-12-20 12:35
 • นพ.ทินกร พงศ์วิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง เปิดเผยว่าขณะนี้โรงพยาบาลชายแดน โดยเฉพาะ โรงพยาบาลระนอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแนวพรมแดนติดกับ จังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า ได้ประสบปัญหาต้องเจียดงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่แรงงานต่างด้าว  คนไทยพลัดถิ่น  รวมถึงชาวมอร์แกน  ซึ่งกลุ่มบุคคลทั้งหมดเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางราชการ ไม่มีสิทธิบัตรด้านการรักษาพยาบาล
  2013-07-08 08:22
 • รมว.สธ.กระตุ้นรพ.ชายแดนเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยต่างด้าว แม้ได้ไม่มาก แต่ก็ต้องทำ ชี้แต่ละปี สธ.ใช้งบประมาณในการดูแลปีละหลายร้อยล้านบาท เฉพาะที่ จ.ตาก ประเมินว่ากว่าร้อยล้านบาท
  2013-06-15 08:51