ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ทินกร พงศ์วิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง เปิดเผยว่าขณะนี้โรงพยาบาลชายแดน โดยเฉพาะ โรงพยาบาลระนอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแนวพรมแดนติดกับ จังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า ได้ประสบปัญหาต้องเจียดงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่แรงงานต่างด้าว  คนไทยพลัดถิ่น  รวมถึงชาวมอร์แกน  ซึ่งกลุ่มบุคคลทั้งหมดเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางราชการ ไม่มีสิทธิบัตรด้านการรักษาพยาบาล

"แรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนองนับแสนคน แม้ส่วนหนึ่งจะมีการซื้อบัตรประกันสุขภาพ แต่ก็ยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่ทางโรงพยาบาลต้องจัดงบประมาณเพื่อการอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลระนอง ต้องใช้งบประมาณเกือบ 5 ล้านบาท ในการดูแลกลุ่มแรงงานต่างด้าว ส่วนคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งมีกว่า 3,000 คน ใน จังหวัดระนองที่ยังไม่มีบัตร หรือเอกสารทางราชการใดๆ ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทในแต่ละปี" นพ.ทินกร กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนไทยกรณีอื่นๆ หมายถึงคนไทยที่มีสิทธิบัตร แต่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เช่นบัตรทองผิดขั้นตอน บัตรประกันสังคม หรือกรณีการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่ทางโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระ อีกกลุ่มที่ทางโรงพยาบาลระนองต้องแบกรับภาระคือกลุ่มชาวเลหรือชาวมอร์แกน ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆ ในจ.ระนองกว่า 400 คน โดยกลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิบัตรใดๆ

นพ.ทินกร กล่าวต่อว่า มีความเป็นไปได้ถึงแนวโน้มที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวจะหันมาใช้บริการของโรงพยาบาลมากขึ้น รวมถึงกลุ่มอื่นๆ อันเป็นผลจากโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งทางโรงพยาบาลหวั่นเกรงว่าการนำเงินอุดหนุนไปใช้จ่ายให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าว คนไทยพลัดถิ่น หรือชาวมอร์แกนมากจนเกินไป อาจจะส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยคนไทยรวมถึงปัญหาภาระหนี้สินของทางโรงพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องการที่จะให้รัฐบาลจัดงบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น แต่ที่ผ่านมาที่ทางโรงพยาบาลไม่มีปัญหาเป็นเพราะมีรายได้จากส่วนอื่นเข้ามาจุนเจืออาทิเจ้าเรือสปา ศูนย์ฟิตเนส เป็นต้น รวมถึงการรายหลักความพอเพียงในการบริหารงาน

ส่วนอีกกรณีปัญหาที่ทางโรงพยาบาลระนอง กำลังเร่งแก้ปัญหาคือการขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์  ซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโรงพยาบาลระนอง เพราะนอกจากต้องแบกรับภาระการรักษาพยาบาลให้กับคนระนองแล้วยังต้องแบกรับภาระดูแลรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวอีกกว่าแสนคน

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556

เรื่องที่เกี่ยวข้อง