ไอเอ็มเอส

  • มติชน - เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานว่า การใช้จ่ายเงินในการซื้อยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจนทะลุระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ (ราว 31.67 ล้านล้านบาท) เป็นครั้งแรกในปีหน้า โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการวางจำหน่ายของยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่จำนวนมาก และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่นำโดยจีน การเพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้ในรายงานประจำปีของสถาบันสนเทศศาสตร์เพื่อสุขภาพไอเอ็มเอส ชี้ไปที่การ กลับมาเติบโตหลังจากที่หยุดชะงักไประหว่างปี 2556 ภายหลังจากช่วงเวลาการหมดอายุของสิทธิบัตรจำนวนมาก การรัดเข็มขัดด้านสาธารณสุขและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในวงจำกัด
    2013-11-20 08:35