No Fat

  • อย.เตือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร No Fat สวมเลข อย.ของผลิตภัณฑ์อื่น โฆษณาเกินจริงทางสื่อออนไลน์ อ้างลดอ้วน เผาผลาญไขมัน อย. ดำเนินการระงับโฆษณา เร่งแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ แถมพบมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีก 8 รายการ ใช้เลขสารบบอาหารเดียวกัน เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อซื้อมาบริโภค อาจได้รับอันตราย
    2018-07-06 14:06