unit cost

  • สธ. เผย ปี 2556 ภาวะ รพ.ขาดทุนดีขึ้น ภาพรวมหลังหักเงินบำรุง รพ. ขาดทุน 34 ล้านบาท แถมจำนวน รพ.วิกฤติรุนแรงลดลง เหตุได้งบอัดค่าตอบแทนเพิ่ม 3 พันล้าน บวกงบเพิ่มประสิทธิภาพบริหาร 900 ล้านบาท แต่ยังหวั่นสถานการณ์ปี 2557 หลังจากปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทำค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขณะที่การประชุมร่วม สธ-สปสช. คาดปี 2557 รพ.ติดลบ 4 พันล้านบาท เร่งหาทางปรับเพิ่มประสิทธิภาพบริหาร
    2013-08-26 08:22
  • สปสช.และ สธ.ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ของร.พ. เนื่องจากน่าเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของร.พ.โดยคำนวณจากข้อมูลตั้งแต่เดือน ก.ค.2555-มิ.ย.2556 ทั้งโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป(รพท.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ทั้งหมด 835 ร.พ. แต่คำนวณจาก ร.พ.ที่มีข้อมูลครบถ้วนได้ 714 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.5 ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ โดยเชื่อว่าการคำนวณจะใช้วัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการทำงานได้ ซึ่งยังต้องมีการวางแผนการทำงานต่อไป
    2013-08-18 08:05
  •   "หมอประดิษฐ" เผยงบสปสช.ค้างเกือบ 2 หมื่นล้านบาท เร่งปรับระบบบริหาร สถานพยาบาลเบิกเงินตาม "ยูนิตคอร์ส" แทนรายหัวประชากร ช่วยเพิ่มคุณภาพ-ประสิทธิภาพ ย้ำ สธ.ไม่ได้เข้าไปแตะเงิน
    2013-05-02 10:15