ศิริราชเปิดเฟสแรก 'SiPH' รักษาฐานะ 'ผู้ให้และผู้รับ'

Thu, 2012-05-10 17:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เปิดให้บริการในส่วนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ รพ.ศิริราช ปิยมหา ราชการุณย์ หรือ "SiPH" โรงพยาบาลมิติใหม่ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "เสาหลักแห่งการแพทย์ของแผ่นดิน" พร้อมรองรับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซ้ำซ้อน สามารถให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวมากกว่าในราคาสมเหตุสมผล เน้นจุดต่างคือ ผู้ป่วยเป็นทั้ง "ผู้รับและผู้ให้" นอกจากมารับบริการแล้ว เงินค่ารักษาพยาบาล ยังนำส่งเงินรายได้คืนกลับสู่ รพ.ศิริราชต่ออีกทอดหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยากไร้ สนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับสากล

ในโอกาสนี้ยังได้ประกาศความพร้อมเป็นศูนย์ กลางการรักษาโรคซับซ้อนรักษายาก โดยจัดเสวนาเรื่อง "คนไทยกับโรคซับซ้อน" โดย รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.รพ. SiPH กล่าวว่า โรคซับซ้อนคือ โรคที่เกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกัน เช่น พันธุกรรม อาชีพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และต้องอาศัยการรักษาที่ซับซ้อน เช่น ต้องอาศัยแพทย์หลายแผนก เครื่องมือทันสมัย ยาที่มีคุณภาพ และวิธีการรักษาหลายอย่าง บางโรคต้องอาศัยทั้งการผ่าตัด รักษาด้วยยา รังสี เช่น โรคมะเร็ง ในอนาคตโรคซับซ้อนจะพบมากขึ้นเพราะวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป มี ปัจจัยกระตุ้นหลายประการ ยิ่งประชากรอายุมากขึ้นจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยง ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมีความพร้อมด้านการวินิจฉัยและรักษา เนื่องจากมีคนมีองค์ความรู้และมีเครื่องมือทันสมัย จึงพร้อมเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคซับซ้อน และยินดีให้คำแนะนำหรือรองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อรักษาโรคซับซ้อนด้วย

ด้าน นางลาวัลย์ กันชาติ ประธานบริษัท เจเอสแอล โกล บอล มีเดีย จำกัด เผยว่า ถ้าต้องมาหาหมอมั่นใจในมาตรฐานศิริราช ซึ่ง รพ. SiPH ใช้มาตรฐานเดียวกับ รพ.ศิริราช จึงไม่ต้องห่วงเรื่องความแม่นยำในการวินิจฉัยรักษา โดยเฉพาะแนวคิดผู้รับผู้ให้ยิ่งทำให้ผู้มาทำการรักษาเกิดความภูมิใจ ส่วนพระเอกหนุ่ม ณัฐวุฒิ สกิดใจ ผู้มีประสบการณ์ดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยโรคซับซ้อน เผยว่า ในฐานะผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยเชื่อว่าทุกคนคาดหวังการรักษาดีที่สุด รพ.SiPH ให้บริการมาตรฐานโรงเรียนแพทย์ จึงวางใจได้ในเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรม ตลอดจนอาคารทันสมัย สะอาด โล่ง บรรยากาศดี ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินจริง.

 


รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน

ที่มา นสพ.เดลินิวส์ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555