สตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมพุ่งกว่า 4.6 พันคน/ปี

Thu, 2012-06-07 09:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

น.พ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โรคมะเร็งเต้านมในสตรีไทย ว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,600 คนต่อปี หรือทุกๆ 2 ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม และอัตราผู้ป่วยปัจจุบันมากกว่า 13,000 -14,000 คนยังอยู่ระหว่างรอกระบวนการรักษาด้วยเคมีบำบัด สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะพบโรคดังกล่าว ได้แก่ ผู้ที่ชอบทานอาหารประเภทไขมัน ไม่รับประทานผักและผลไม้ ผู้สูงวัยอายุ 50 ที่ยังมีประจำเดือน รวมถึงกลุ่มคนที่มีญาติที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว ซึ่งวิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีสุด คือ ประชาชนต้องหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ ลดปริมาณการรับประทานอาหารประเภทไขมัน และหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้ง หากพบความผิดปกติต้องรีบพบแพทย์ทันที

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวอีกว่า เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อย เนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ขึ้น โดยร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และสมาคมผู้นิยมพระเครื่องและพระบูชาไทย จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร รุ่น เบญจนวมงคล รุ่นพิเศษที่ใช้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ เปิดให้ประชาชนที่สนใจเช่าบูชา ซึ่งเงินที่ได้ทั้งหมดที่ได้จะนำไปจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (แมมโมกราฟฟี) 5 หน่วย ครอบคลุม 5 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มออกหน่วยแพทย์ตรวจพร้อมให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตัวเองแก่ประชาชนฟรีแต่แต่ต้นปี 2556-2560 ตั้งเป้าตรวจ 50,000 รายต่อปี

ที่มา: http://www.thanonline.com