มะเร็งเต้านมคร่าหญิงไทย 2 ชม./1คน

Sat, 2012-08-25 11:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ชลบุรี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมหญิงไทยมีแนวโน้มเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของสตรีไทย ในปี 2553 เสียชีวิตประมาณ 2 ชั่วโมง ต่อ 1 คน มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ระดมทุนจัดรถหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ช่วยสตรีไทยกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammography) ของศูนย์มะเร็ง จ.ชลบุรี แม้จะพบมะเร็งเต้านมน้อยกว่ามะเร็งปากมดลูก แต่อัตราการเสียชีวิตมีมากกว่า เพราะเป็นมะเร็งเต้านมไม่รู้ล่วงหน้า และไม่มีอาการ สาเหตุการเกิดมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด ประมาณว่าในช่วงชีวิตของผู้หญิง 1 ใน 10 คนจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ และมักพบในสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการมีก้อนและแผลที่เต้านม หรือมีเลือด หรือน้ำเหลืองไหลจากหัวนมซึ่งจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วประมาณร้อยละ 56

เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล ได้รับบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกรมอนามัย จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีนี้ ด้วยการจัดตั้งหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ทั่วประเทศจำนวน 5 หน่วย 1 หน่วย จะดูแล 1 ภาค หากพบผู้ป่วยจะส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพ

ด้าน นพ.กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งชลบุรี กล่าวว่า ศูนย์ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ใน 6 จังหวัดเขตภาคตะวันออกและรับผิดชอบเพิ่มอีก 2 จังหวัดในระบบหลักประกันสุขภาพคือสมุทรปราการ และปราจีนบุรี เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปทั้งการตรวจ วินิจฉัยโรคมะเร็ง ทุกระบบของร่างกาย บำบัด รักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจร

เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ทั่วประเทศนี้ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิกาญจนบารมี จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อโสธร รุ่น "เบญจนวมงคล ๕๕๕๕๕๕๕๕๕" ขึ้นเพื่อระดมทุนร่วมสมทบทุนโครงการฯ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร.0-2965-9244, 0-2590-4001-3, 08-8505-5773, 08-8500-6854

ที่มา: นสพ.คมชัดลึก 25 ส.ค.55