ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โพสต์ทูเดย์ 31 ก.ค.55-"หมอเสริฐ" รุกขยายโรงพยาบาลคลุมอาเซียน แข่งไอเอชเอชยักษ์มาเลเซีย จี้รัฐไฟเขียวนำเข้าหมอฝรั่งรับเปิดเออีซี

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมีแผนลงทุนธุรกิจโรงพยาบาล ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เช่น พม่า กัมพูชา ฯลฯ เพื่อสร้างแบรนด์และแข่งขันทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทไอเอชเอช เฮลท์แคร์ ที่เป็นกลุ่มทุนจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้นำตลาดโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบันไอเอชเอชฯ มีเตียงให้บริการกว่า 5,000 เตียง ทั้งในมาเลเซียและต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ แต่ในอีก 3 ปี ข้างหน้าไอเอชเอชมีแนวโน้มจะมีเตียงเพิ่มเป็น 8,000 เตียง และมีข้อได้เปรียบเรื่องการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลที่แพงกว่าประเทศไทย ทำให้ผลตอบแทนด้านการลงทุนดีกว่า

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกับคู่ค้าต่างประเทศ 3-4 ราย ถึงแนวทางและรูปแบบการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเองทั้งหมด การร่วมทุนหรือการเข้ารับบริหารโรงพยาบาลโดยต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการวางแผนงานขยายโรงพยาบาลและแบรนด์เข้าสู่เออีซีจะมีความชัดเจนในปลายปีนี้

"ปัจจุบันเครือโรงพยาบาลกรุงเทพมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มอาเซียน แต่เรื่องทักษะภาษาและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศไทย ทำให้ไทยไม่สามารถเทียบชั้นกับคู่แข่งได้" นพ.ปราเสริฐ กล่าว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลต้องการให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขกฎระเบียบทางการแพทย์ โดยเฉพาะการจำกัดกรอบให้ผู้ที่มาเป็นแพทย์รักษาพยาบาลในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างหนัก โดยเบื้องต้นอาจยกเลิกการสอบ หรือมีหลักสูตรการสอบเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเปิดเออีซีในปี 2558

นพ.ปราเสริฐ กล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์ในประเทศจะมุ่งสร้างเครือข่ายในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และต่างจังหวัด โดยจะส่งบุคลากรการแพทย์ไปให้ความรู้ความเชี่ยวชาญกับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด