ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมิติเวช โรงพยาบาลเอกชน ในเครือโรงพยาบาล กรุงเทพ ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่ “นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร” ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป เน้นสร้างทีมเวิร์ค “สมิติเวช” และ “บีเอ็นเอช” หวังยกระดับความเป็นเลิศทางการแพทย์และการสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้แก่ผู้ป่วย

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) แทน พญ. สมสิริ สกลสัตยาทร ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง ดังกล่าว โดย พญ. สมสิริ สกลสัตยาทร จะยังคงเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ต่อไปเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน

นพ.ชัยรัตน์ กล่าวว่า “สมิติเวชเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี รวมถึง 22 คลินิกในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช มีศักยภาพสูงและมีมาตรฐานการแพทย์ขั้นสูงในระดับประเทศและระดับสากลโดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การผสานพลังของบุคลากรทั้งหมด โดยใช้จุดเด่นที่แตกต่างกันของสมิติเวชและบีเอ็นเอช รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัย จะร่วมกันผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อดูแลสังคมไทย ให้เป็นสังคมสุขภาพดี”

โดยแนวในการบริหารงานในปีนี้ “เราจะรวมสมิติเวชให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกเป็นสมิติเวชสุขุมวิท หรือสมิติเวช ศรีนครินทร์ และจะร่วมมือทำสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยเน้นในเรื่อง Team Up, Power Up โดยมีหลักการคือให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ร่วมมือกันทำ สร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน อาทิ ในเรื่อง การพัฒนาในเรื่องการบริการ จะส่งผลถึงคุณภาพงานที่ดี นำพาไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ผลที่ได้รับก็คือความสุขมาสู่คนในองค์กร ผมหวังให้การทำงานในทุกวันมีชีวิตชีวา ทำงานตามจุดมุ่งหมายของตัวเองร่วมกับเป้าหมายองค์กร” นพ.ชัยรัตน์ กล่าว เสริม

คอนเซปต์ Team Up, Power Up มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาร่วมกับการวางแผนงานใหม่ๆ โดยในปี 2556 ทางสมิติเวช ได้รับรางวัล รางวัลยอดเยี่ยมในระดับ Gold Awards ใน เรื่อง Samitivej Srinakarin Hospital Team up, Power up ในหมวด Human Resource Development ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นตลอด 34 ปี ที่ไม่เพียงแต่จะพัฒนาทางการแพทย์เท่านั้น สมิติเวชยังเน้นที่จะพัฒนาด้านบริหารรวมถึงบุคคลากรให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นผู้นำในด้านการบริการด้านการแพทย์พร้อมก้าวสู่การเป็น AEC ในปี 2015