56 รพ.สต.เชียงใหม่เร่งยกระดับเพื่อรองรับผู้ป่วยหนี 30 บาท

Mon, 2012-08-20 11:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เชียงใหม่-56 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงใหม่ เร่งยกระดับ เพื่อความพร้อมในการรับผู้ป่วยหนี รพ.จังหวัดหลังเริ่มเก็บ 30 บาท 1 ก.ย.นี้

นพ.วัฒนา กาญจนากามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคที่รัฐบาลจะนำกลับมาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้ ซึ่งจะมีการเก็บค่ารักษา 30 บาท ในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ในส่วนของจ.เชียงใหม่ซึ่งมีผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพกว่า 1.1 ล้านคน

โดยบรรดาโรงพยาบาลต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน เนื่องจากที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะไม่มีการเก็บค่าบริการและค่ายา รวมทั้งเพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลอำเภอ โดยมีการพัฒนาคุณภาพการบริการและพัฒนาคุณภาพยาให้ดียิ่งขึ้น

ล่าสุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ 56 แห่ง ในเขตอ.เมืองเชียงใหม่ มีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่โดยมีแพทย์ประจำเต็มเวลาและยาที่มีคุณภาพ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 200 แห่งทั้งจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กำลังเร่งพัฒนาคุณภาพให้ดีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเก็บ 30 บาท ในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลอำเภอ แต่ยังมีสิทธิของผู้ป่วยอีก 18 ข้อ ตามสิทธิในข้อ 18 หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะจ่ายเงิน 30 บาท ก็สามารถไม่จ่ายได้ไม่ว่าจะรับยาหรือไม่ก็ตาม

--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--