ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

"วิทยา" ฝากงาน "หมอประดิษฐ์" สาง 4 นโยบายเร่งด่วน

นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรมว.สาธารณสุข (สธ.) สรุปการดำเนินนโยบายด้านสุขภาพที่ผ่านมาและส่งมอบงานให้กับนพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ตอนหนึ่งว่า การขับเคลื่อนนโยบายสธ.จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การทำงานของพรรคเพื่อไทย โดยมีนโยบายเร่งด่วน 4 ด้าน

1.หลักประกันสุขภาพ โดยต้องให้หน่วยบริการสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่สำนักงานหลักปประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อุดหนุน นอกจากนี้ได้เน้นพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมถึงสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการ 1 หมอ 1 รพ.สต.

พร้อมกันนี้ได้บูรณาการ 3 กองทุนสุขภาพ เน้นหนักในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) โดยให้ตั้งศูนย์ไตขึ้น มีกรมการแพทย์ดูแล

2.ยาเสพติด แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ด้าน คือการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาและสารเสพติด และมาตรการควบคุมสารตั้งต้น 3.จังหวัดชายแดนใต้ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก สุขภาพช่องปาก สุขภาวะพี่น้องชาวมุสลิมและอาหารฮาลาล 4.ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมดิคัลฮับ

สำหรับสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อคือการขยายสิทธิให้ครอบคลุมผู้ป่วยไตวายและเอดส์มากขึ้น และต้องส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ รวมถึงตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง และให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ด้านนพ.ประดิษฐ์ กล่าวขอบคุณนายวิทยา และเชื่อว่านายวิทยาจะทำงานด้านกฎหมายในสภาเพื่อประโยชน์ของวงการสาธารณสุข

ที่มา: http://www.posttoday.com