วิทยา บุรณศิริ

 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องกรณี ร้องให้ยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติที่ให้ผู้ป่วยวาระสุดท้ายขอสิทธิที่จะไม่รับการรักษา หรือสิทธิการตาย เพราะเห็นว่ากระบวนการร่างกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอน และไม่ขัดไม่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  2015-06-19 14:35
 • มติชน - ความเห็นต่างในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ให้เกิดความยั่งยืน ระหว่างการ "ร่วมจ่าย" กับการ "รักษาฟรี" นั้น อาจจะหาข้อสรุปที่ลงตัวได้ยาก เนื่องจากเป็นกองทุนใหญ่มีประชาชนใช้สิทธิมากกว่า 48 ล้านคน ที่สำคัญนโยบาย ที่ประกาศให้ฟรีไปแล้ว หากจะมีเรียกเก็บเงิน ในภายหลัง แม้จะเป็นจำนวนที่น้อยนิดสำหรับบางคน แต่ก็ถือว่ากระทบความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก
  2014-07-24 15:55
 • มติชน- ประเด็นการร่วมจ่ายในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิบัตรทอง ที่ถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมขณะนี้ เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานาน แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่า แท้จริงแล้ว ประชาชนกว่า 48 ล้านคน ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สมควรจะต้องร่วมจ่ายเงินบางส่วนเข้ากองทุนด้วยหรือไม่
  2014-07-23 22:40
 • ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานโยบายลดความเหลื่อมล้ำด้านการบริการสาธารณสุขของผู้ป่วย ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญมาโดยตลอด ลองมาดูสิว่าในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสมัย “นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์” ทำงานลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพเป็นเช่นไร ซึ่งนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทีเห็นชัดคือ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินสามกองทุน รักษาโดยไม่ถามสิทธิ์ ซึ่งเป็นนโยบายที่ดี แม้จะมีปัญหาในแง่การปฏิบัติ เพราะยังมีเรื่องโรงพยาบาลเอกชนยังไม่ยอมรับเคส มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยก่อน
  2014-01-18 17:22
 • ที่ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในมาตรา 23 ตั้งงบไว้ 106,436,266,100 บาท กรรมาธิการฯปรับลดเหลือ 106,102,910,200 บาท
  2013-08-23 20:24
 • ทัณฑ์ทรมานรุกคืบชะตากรรมเด็กน้อย อาการปวดทุรนทุรายสำแดงผ่านข้อมือที่บวมเปล่ง ข้อเท้า ข้อศอก ข้อเข่า อัดแน่นด้วยความเจ็บปวด  เด็กน้อยไม่รู้ถึงสาเหตุ ไม่รู้ว่าเหตุใดต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ เพียงหวังยืนหยัดเคลื่อนตัวตามความต้องการยังทำไม่ได้  ข้อจำกัดในการดำรงชีวิตมากขึ้นตามความรุนแรงของโรค เด็กน้อยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในละแวก แพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็น “รูมาตอยด์”
  2013-07-02 13:27
 • “หมอประดิษฐ”สั่ง “อย.-กรมวิทย์” เก็บตัวอย่างข้าวถุงในห้างมาตรวจวิเคราะห์หายาฆ่ามอด-เชื้อรา-สารเคมีตกค้าง คาด 28 มิ.ย.รู้ผล  ด้านเลขาธิการ อย. ระบุข้าวไม่ได้เป็นสินค้าควบคุม ลั่นหากผลตรวจพบปนเปื้อนมากอาจต้องให้ขึ้นทะเบียน
  2013-06-24 19:27
 • ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้สารชีวภาพ ซึ่งเป็นสารกลุ่มใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในไทย เป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้ประสิทธิผลที่ดีมากหลังจากให้เข็มแรก จากที่นั่งรถเข็นก็สามารถลุกเดินได้เอง ถ้ายาราคาไม่แพงและผู้ป่วยเข้าถึงได้ คนจะทุกข์ทรมานจากโรคนี้น้อยลงมาก
  2013-06-19 18:55
 • ในที่สุดชมรมแพทย์ชนบท ก็ประสบความสำเร็จในเวทีเจรจากับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องก่อม็อบประท้วงที่หน้าบ้าน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อย่างที่ตั้งเจตจำนงไว้ตั้งแต่แรก
  2013-06-09 11:26
 • แม้ว่าการต่อสู้ระหว่างกลุ่มแพทย์ชนบทและนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์รมว.สาธารณสุข จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นหมอชนบทแสดง"อารยะขัดขืน"ด้วยการฉีกประกาศการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) รวมทั้งเข้ายื่นหนังสือถึงพรรคเพื่อไทยให้ปลดออกจากรัฐมนตรีแต่จับสัญญาณแล้วเก้าอี้ของหมอประดิษฐ ยังไม่สั่นคลอนง่ายๆ
  2013-04-11 14:44
 • นับแต่อดีตมีหลากหลายภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่สามารถดำเนินให้สำเร็จลุล่วง เนื่องด้วยติดขัดในเงื่อนไขที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงอาทิ การอยู่ในระบบราชการ ทำให้การขับเคลื่อนเชื่องช้าและการมีฝ่ายการเมืองครองอำนาจ ทำให้นโยบายถูกตั้งเพื่อผลทางการเมืองทำให้ความเป็นอิสระในการทำงานเท่ากับศูนย์
  2013-03-18 11:28
 •   กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ภายใต้การนำของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยปักธง "สุขภาพมาตรฐานเดียว" มาตลอดปี 2555 เริ่มจาก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยืนยันในหลักการลดความเหลื่อมล้ำ "บูรณาการ 3 กองทุนสุขภาพ" เรื่อยมาถึงกลางยุครัฐมนตรี วิทยา บุรณศิริ ทำคลอดนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว" เริ่มดำเนินการ 1 เม.ย. 2555 หลักการคือ ผู้ป่วยฉุกเฉินถึงขั้นเสียชีวิต จะได้รับการรักษาฟรีทันที โรงพยาบาลจะไม่ถามว่าผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสุขภาพระบบใด เมื่อพ้นภาวะวิกฤตแล้วโรงพยาบาลจึงไปเบิกค่ารักษากับกองทุนสุขภาพเอง
  2013-01-07 09:39

Pages