ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในมาตรา 23 ตั้งงบไว้ 106,436,266,100 บาท กรรมาธิการฯปรับลดเหลือ 106,102,910,200 บาท

โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า เป็นห่วงในเรื่องสวัสดิการของแพทย์ชนบท เพราะหากกระทรวงสาธารณสุขไม่เข้าไปดูแลอาจทำให้แพทย์เข้ามาทำงานในเมืองมาก จนเปิดปัญหาการรักษาคนยากคนจน นอกจากนี้ตนเห็นว่า สำนักงานอาหารและยา ควรที่จะเข้าไปตรวจสอบสารปนเปื้อนในข้าวหอมมะลิที่ถูกส่งตีกลับมาจากสหรัฐฯ จำนวน 3,200 ถุง เพราะตนเป็นห่วงชีวิตของประชาชน ตนจึงเสนอปรับลดงบประมาณ 1%

นายวิทยา บุรณศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า ทางกรรมาธิการฯ จะนำสิ่งที่เป็นข้อห่วงใยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในปี 58 เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) เราต้องมีการพัฒนาในเรื่องบุคลากรแพทย์และโรงพยาบาล ซึ่งมาตรฐานของการรักษาพยาบาลเราต้องเป็นศูนย์รวมกันรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามกรรมาธิการฯด้วยเสียง 286 ต่อ 123 งดออกเสียง 15 ไม่ลงคะแนน 2 เสียง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง