ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

แพทย์ย้ำหญิงบริสุทธิ์ฉีดวัคซีนเอชพีวีป้องกันรอยโรคเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ผลดี แม้อายุ 30 ปี แต่ยังไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ก็ฉีดได้ป้องกันรอยโรคที่จะนำไปสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ แต่ถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วจะได้ผลเพียง 70-80%  ขณะที่เด็กอายุ 14-15 ปี เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ไปรับการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพเพียง 17-30% เท่านั้น เผยวัยที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนต้องอายุ 9-11 ขวบให้ครบทั้งสามเข็มภายในระยะเวลา 6 เดือน

ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ห้วหน้าหน่วยโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย กล่าวว่า เชื้อไวรัสเอชพีวี เป็นเชื้อที่พบได้ในอวัยวะสืบพันธุ์ ปากมดลูก ทวารหนัก และในกล่องเสียง ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง โดยสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก 98% มาจากเชื้อเอชพีวี ดังนั้นในเพศหญิงควรมีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี

ผู้หญิงที่จะฉีดวัคซีนดังกล่าวแล้ววัคซีนจะได้ผลดีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อเอชพีวีที่เป็นรอยโรคที่จะนำไปสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูกนั้น ต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน โดยพบว่าหากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมาฉีดวัคซีนจะได้ผลที่ดีประมาณ 70-80% แต่สำหรับคนที่มีเพศสัมพันธ์มาแล้วมารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวก็จะได้ผลอยู่ที่ประมาณ 17-30% ดังนั้นการฉีดวัคซีนควรฉีดในช่วงที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้จากการศึกษาในสตรีที่ยังไม่เคยมีพเศสัมพันธ์จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 9-11 ปี ในวัยนี้จึงถือว่าเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเอชพีวี ให้ครบทั้งสามเข็มภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งวัคซีนจะมีราคาอยู่ที่ 5,000-6,000 บาท

ศ.นพ.ธีระพงษ์ กล่าวอีกว่า ผู้หญิงคนหนึ่งติดเชื้อเอชพีวีส่วนใหญ่แล้วก็จะหายได้แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ติดเชื้อในลักษณะเรื้อรังจนส่งผลให้เชื้อกลายเป็นมะเร็ง ทั้งนี้ เชื้อเอชพีวีมีหลายชนิดแต่ที่พบบ่อยคือสายพันธ์ที่ 16 และ 18 ดังนั้นเมื่อฉีดวัคซีนเอชพีวีเข้าไปแล้วป้องกันรอยโรคที่จะนำไปสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูกและยังสามารถป้องกันการเกิดโรคหูดหงอนไก่ได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันรอยโรคที่จะนำไปสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูก ทั้งนี้ ตนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยในเรื่องของการดูแลราคาของวัคซีนให้มีราคาถูกลง เพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าถึงมากขึ้น ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวก็เป็นที่รู้จักบ้างแล้ว

"อายุในการฉีดวัคซีนก็ไม่ได้จำกัดอายุว่ามากหรือน้อย ผู้หญิงอายุ 30 ปีแต่ยังไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วไปเข้ารับการฉีดวัคซีนเอชพีวี วัคซีนดังกล่าวก็จะผลดีเหมือนเด็กอายุ 9-11 ขวบ ที่ฉีดวัคซีนจะได้ผลดีคือป้องกันรอยโรคที่จะนำไปสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ 70-80% แต่ในทางกลับกันหากเด็กอายุ 14-15 ปี แต่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วไปรับการฉีดวัคซีนดังกล่าวก็จะมีประสิทธิภาพเพียง 17-30% เท่านั้น" ศ.นพ.ธีระพงษ์

--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 10 ธ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--