ไวรัสเอชพีวี

 • กรุงเทพธุรกิจ - อีกข่าวคราวความคืบหน้าวัคซีคเอชพีวี เพื่อลดการติดเชื้อจากไวรัสเอชพีวี และมะเร็งปากมดลูก โดยทีมนักวิจัย จากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย- ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผล การศึกษาใหม่ว่า วัคซีนเอชพีวีมีประสิทธิภาพสูง ในการลดการติดเชื้อจากไวรัสเอชพีวี และมะเร็ง- ปากมดลูก มีคุณค่าและประโยชน์ในการนำวัคซีนเอชพีวีเข้าในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
  2014-01-03 13:44
 • ทีมนักวิจัยจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษาใหม่ว่าวัคซีนเอชพีวีมีประสิทธิภาพสูงในการลดการติดเชื้อจากไวรัสเอชพีวี ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด และมะเร็งทวารหนัก รวมทั้งโรคหูดหงอนไก่
  2013-12-26 14:06
 • รายงานเผยแพร่ในวารสารแคนเซอร์ พรี เวนชัน รีเสิร์ช ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุถึงผลการศึกษาที่ชี้ว่า การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก เพียงเข็มเดียวอาจเพียงพอที่จะป้องกันโรคดังกล่าวได้พอๆ กับการฉีดแบบปกติครบทั้ง 3 ครั้ง
  2013-11-06 11:18
 • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ - ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกประมาณ 10,000 คน หรือวันละ27 คน และในแต่ละปีมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกประมาณ 5,200 คน หรือเฉลี่ยวันละ 14 คน สาเหตุหลักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส (human papillomavirus) หรือที่เรียกกันว่าเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย รายงานว่า เชื้อ HPV สายพันธุ์ที่พบบ่อยในสตรีไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกและรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก 3 อันดับแรก คือ HPV สายพันธุ์ 16, 18, 11 ตามลำดับ
  2013-09-27 09:53
 • โรคมะเร็งกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคนจากอัตราการเกิดของโรคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน "โรคมะเร็งของศีรษะและลำคอ" เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เราไม่ควรมองข้าม จากสถิติพบว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้นประมาณ 540,000 รายทั่วโลกและเสียชีวิตกว่า 271,000 รายต่อปี นับเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขระดับโลก
  2013-08-24 09:54
 • แพทย์ย้ำหญิงบริสุทธิ์ฉีดวัคซีนเอชพีวีป้องกันรอยโรคเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ผลดี แม้อายุ 30 ปี แต่ยังไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ก็ฉีดได้ป้องกันรอยโรคที่จะนำไปสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ แต่ถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วจะได้ผลเพียง 70-80%  ขณะที่เด็กอายุ 14-15 ปี เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ไปรับการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพเพียง 17-30% เท่านั้น เผยวัยที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนต้องอายุ 9-11 ขวบให้ครบทั้งสามเข็มภายในระยะเวลา 6 เดือน
  2012-12-10 10:18