ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายงานเผยแพร่ในวารสารแคนเซอร์ พรี เวนชัน รีเสิร์ช ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุถึงผลการศึกษาที่ชี้ว่า การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก เพียงเข็มเดียวอาจเพียงพอที่จะป้องกันโรคดังกล่าวได้พอๆ กับการฉีดแบบปกติครบทั้ง 3 ครั้ง

วัคซีนสำหรับเชื้อไวรัสเอชพีวี เป็นวัคซีนที่แนะนำให้เด็กหญิงและเด็กชายก่อนวัยเจริญพันธุ์ทุกคน ฉีดเพื่อป้องกันไวรัสดังกล่าวที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคต โดยขนาดที่แนะนำคือ จำเป็นที่จะต้องฉีดให้ครบทั้ง 3 เข็ม อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาล่าสุดกับผู้หญิงชาวคอสตาริกาจำนวน 7,500 คน วัย 18-25 ปี ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยนักวิจัยตรวจสอบเลือดของ ผู้หญิงจำนวน 78 คน หรือคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเอชพีวีเพียงเข็มเดียว พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสารภูมิคุ้มกันไวรัสเอชพีวี เหมือนกับกลุ่มที่ได้รับวัคซีน 2 ครั้ง รวมถึงกลุ่มที่ครบ 3 ครั้งด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่าสารภูมิคุ้มกันดังกล่าวยังสามารถคงอยู่ในร่างกายได้นาน 4 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักวิจัยคาดหมายเอาไว้ โดยสารภูมิคุ้มกันดังกล่าวคงอยู่อย่างมีเสถียรภาพตลอดช่วงเวลา แม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ อยู่บ้าง

ทีมวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในรัฐแมรีแลนด์ ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่าการค้นพบ ดังกล่าวจะสามารถช่วยให้การป้องกันโรคดังกล่าวมีต้นทุนที่ถูกลง ง่ายขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำ ทั้งนี้ วัคซีนที่ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นวัคซีนที่ชื่อว่า เซอร์วาริกซ์ ของบริษัทยาในประเทศอังกฤษเท่านั้น และทีมวิจัยยังระบุว่าจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอีกหากจะมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีการให้วัคซีนดังกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556