ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรแบบใหม่ว่า จากที่ สธ.ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรตามหลักเกณฑ์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 ฉบับที่ 6 และ 7 พ.ศ.2552 นั้น ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นการจ่ายตามสภาพพื้นที่ที่มีความทุรกันดาร เพื่อชดเชยโอกาสที่ต้องสูญเสียไปในหลายด้านจากการอยู่ในพื้นที่ ขณะนี้ สธ.อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนฉบับใหม่ โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ 1.ตามสภาพพื้นที่ โดยจะมีการจัดแบ่งกลุ่มระดับพื้นที่กันดารใหม่ เบื้องต้นอาจจะจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ปกติ, กันดาร 1, กันดาร 2 และเจริญ ส่วนแต่ละระดับจะได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่อยู่ระหว่างการพิจารณา และ 2.ตามภาระงาน หรือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance : P4P) แต่เนื่องจากบุคลากรมีเงินเดือนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นต้องมีการพิจารณาว่าการปฏิบัติงานระดับใดเหมาะสมกับเงินเดือนที่ได้รับ ส่วนการปฏิบัติงานที่เกินจากค่าเงินเดือน จึงจะนำมาใช้พิจารณาเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนตามภาระงาน

"แม้จะเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่กันดารระดับเดียวกัน แต่โรงพยาบาลหนึ่งมีภาระงานมากกว่าอีกโรงพยาบาลหนึ่ง ค่าตอบแทนที่ได้รับก็จะไม่เท่ากัน การดำเนินการเช่นนี้เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับบุคลากรทุกพื้นที่ โดยในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จะมีการประชุมหารือในเรื่องนี้อีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2556" นพ.ณรงค์กล่าว และว่า แน่นอนว่าพื้นที่ใดที่เคยจัดเป็นพื้นที่กันดารแต่ปัจจุบันอาจกลายเป็นพื้นที่ที่เจริญหรือเขตเมืองแล้ว ก็อาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนกันดาร เนื่องจากไม่ได้สูญเสียโอกาสในด้านต่างๆ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 30 มกราคม 2556