ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ (วาระ พ.ศ.2556-2558) เป็นครั้งแรก เพื่อเลือกคณะผู้บริหารแพทยสภา โดยที่ประชุมมีมติเลือกและแต่งตั้งทีมผู้บริหารแพทยสภาใหม่ ดังนี้ 1.นายกแพทยสภา ได้แก่ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา 2.อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ 3.อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2 พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ 4.เลขาธิการแพทยสภา ได้แก่ นพ.สัมพันธ์คมฤทธิ์ 5.รองเลขาธิการแพทยสภา ได้แก่นอ.(พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ 6.เหรัญญิกแพทยสภา ได้แก่ นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุลและ 6.โฆษกแพทยสภา ได้แก่ พญ.ชัญวลีศรีสุโข ซึ่งรายนามทีมผู้บริหารแพทยสภาทั้งหมดจะมีประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

--มติชน ฉบับวันที่ 9 ก.พ. 2556 (กรอบบ่าย)--