ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

แพทย์ ทันตแพทย์ กว่า 4,000 คน นัดหยุดยาวสงกรานต์ ปลัด สธ.เต้นเรียกประชุมทางไกล'นพ.สสจ.-ผอ.โรงพยาบาล'ทั่วประเทศ แจงแผนจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผู้แทนจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 76 จังหวัด หลังกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชน 737 แห่งทั่วประเทศ ชุมนุมกดดันให้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงวิธีจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เป็นแบบพีฟอร์พี หรือ (Pay fo Performance: P4P)

นพ.ณรงค์กล่าวว่า เกณฑ์การปรับพื้นที่มีหลักวิชาการอ้างอิง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล จากนั้นจะเร่งทำความเข้าใจก่อนประกาศใช้จริง ส่วนการแยกแต่ละพื้นที่ว่ากลุ่มไหนอยู่ในระดับใด จะดูจากสภาพรายได้ท้องถิ่น การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก และบางพื้นที่ที่มีความพิเศษ อาจมีความเจริญตามหลักเกณฑ์ แต่ไม่มีแพทย์อยากไปอยู่ เช่น พื้นที่เกาะ ต้องปรับเป็นพื้นที่พิเศษ หมายถึงให้ทั้งเบี้ยพิเศษและการจ่ายแบบพีฟอร์พี

"จากการทดลองใช้วิธีจ่ายแบบพีฟอร์พีในบางพื้นที่ มีปัญหาทางเทคนิคเรื่องการกรอกข้อมูล ซึ่งจะทำให้เป็นธรรมมากที่สุด ส่วนที่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหนึ่งจะนัดหยุดงานในช่วงสงกรานต์นั้น เชื่อว่าทุกคนล้วนยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง" นพ.ณรงค์กล่าว

ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข วุฒิสภา ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ และเรียกเข้าไปให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า และว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า 4,000 คน จะพร้อมใจกันหยุดงานช่วงสงกรานต์ เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายนนี้ โดยใช้สิทธิลาพักร้อน และหยุดยาวต่อเนื่องวันที่ 12-16 เมษายน

ขณะที่ นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ในฐานะแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2552 ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ผู้บริหาร สธ.ควรจริงใจกับการจัดสรรงบประมาณ และมีความชัดเจนในคำนิยาม การทำพีฟอร์พี หรือการคิดแบบภาระงาน เพื่อไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความสับสน เพราะที่ผ่านมา มีปัญหาในโรงพยาบาลใหญ่ หากใครกรอกแบบฟอร์มรายงานมากก็ได้มาก ซึ่งสวนทางกับคนทำงานจริง และ สธ.ควรชัดเจนเรื่องการแบ่งพื้นที่ที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ โดยต้องมีคำนิยามในการเปลี่ยนอย่างพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ระดับปกติ พื้นที่เฉพาะ ฯลฯ ควรชี้แจงให้ทุกแห่งทราบก่อนประกาศใช้

นพ.ประดิษฐกล่าวว่า ล่าสุดหนังสือขอถอดถอนรัฐมนตรีว่าการ สธ. ของชมรมแพทย์ชนบท ได้ส่งถึงมือนายกรัฐมนตรีแล้ว และยืนยันว่ามีความจริงใจในการบริหารงานเต็มที่

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 15 มีนาคม 2556