ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

สปสช.ยืนยันงบเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เผยการรวมเงินเดือนของกระทรวงสาธารณสุขในงบเหมาจ่ายรายหัวเป็น 100% ไม่กระทบงบประมาณที่สปสช.จะได้รับ  ชี้การนำตัวเลขงบประมาณในหมวดเงินเดือนมารวมไว้ในแหล่งเดียวกัน มีข้อดีทำให้รับรู้ต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะทำให้การวางแผนระบบค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

นพ.วินัย  สวัสดิวร  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวว่า  ในวันที่ 25 มีนาคมนี้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมีการประชุมในวาระพิเศษ โดยหัวข้อ เรื่อง “ข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เพิ่มเติม)กรณีเงินเดือน และค่าจ้างประจำของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข”และมีการรายงานระบุว่าจะทำให้เงินที่รัฐบาลจะจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัวลดลงนั้น   ขอชี้แจงว่า ในการนำตัวเลขเงินเดือนมารวม ทั้งหมดหรือ 100% นั้น จะเป็นการสะท้อนข้อมูลที่เป็นต้นทุนการจัดบริการที่โรงพยาบาลแท้จริงว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะทำให้เห็นต้นทุนการใช้เงินสำหรับบุคลากรที่แท้จริง และไม่เกิดความแตกต่างระหว่างค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการ และค่าตอบแทนสำหรับพนักงานของกระทรวงสาธารณสุข  ส่งผลให้การบริหารจัดการในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว  ในวันที่ 25 มีนาคม นี้ จะมีข้อเสนอให้มีการจัดงบค่าตอบแทนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4, 6 และ 7 มารวมอยู่ในงบสปสช.นอกงบเหมาจ่ายรายหัว และส่งต่อเป็นเงินบำรุงของหน่วยบริการ เพิ่มอีกจำนวน 3,000 ล้านบาท จากนั้นจะส่งไปเป็นเงินบำรุงของหน่วยบริการ โดยเป็นการของบประมาณมารวมอยู่ในสปสช.ที่เดียว เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการแก้ปัญหาการใช้ระเบียบด้วยเงินบำรุงที่มีมาตลอด

 “การนำตัวเลขงบประมาณในหมวดเงินเดือนมารวมไว้ในแหล่งเดียวกัน มีข้อดีคือจะทำให้รับรู้ต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะทำให้การวางแผนระบบค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่า งบเหมาจ่ายรายหัวในปี 2557 จะเพิ่มขึ้นประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังได้รับงบประมาณในส่วนที่ใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ป่วยตามที่เสนอขอ ต่อสำนักงบประมาณคงเดิมทุกประการ ไม่ได้ถูกปรับลดหรือได้รับงบประมาณน้อยลงจากการรวมเงินเดือนแต่อย่างใด” นพ.วินัย กล่าวในตอนท้าย