ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี 56 พร้อมชูการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ล่องแพนวดแผนไทย รับประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.56 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังเปิดงานมหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านประจำปี 2556 ของ 16 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งจัดที่ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2556 ว่า ในปีนี้เน้นเรื่องภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยทั้งเรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการเจ็บป่วย และบำรุง ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อว่า ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เชื่อว่าหลังจากนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณสุข คาดการณ์ว่าความต้องการแพทย์แผนไทยฯ จะมีแนวโน้มมากขึ้นกระทรวงได้วางแผนรองรับไว้ 3 เรื่องหลักๆ เพื่อให้มีศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้แก่ 1.เพิ่มบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยให้มีจำนวนเพียงพอ ในเบื้องต้นจะให้ประจำการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ทุกแห่ง ซึ่งเป็นบริการด่านหน้าและอยู่ใกล้ชิดชุมชนที่สุด ขณะนี้ได้ให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยเร่งสำรวจความเหมาะสมของอัตรากำลัง ตั้งเป้าภายในปี 2558 รพ.สต.ทุกแห่ง ต้องมีบริการแพทย์แผนไทยขั้นพื้นฐาน คือใช้ยาสมุนไพรพื้นฐานและบริการนวดไทยบรรเทาปวดเมื่อย คลายเครียด

2.การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรหรือยาไทย เพิ่มรายการยาสมุนไพรเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ในสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ จาก 71 เป็น 87 รายการ รวมทั้งพัฒนาสมุนไพร อาทิ ไพล บัวบก กระชายดำ กวาวเครือขาว และลูกประคบ ให้เป็นสมุนไพรยอดนิยม มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างจุดแข็งสินค้าและบริการการแพทย์แผนไทย เตรียมพร้อมต่อการเปิดเขตเสรีทางการค้าอาเซียนหรืออาฟตา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของประเทศสมาชิก ร่วมกันสร้างพลังต่อรองกับเขตประชาคมเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะตลาดยาสมุนไพร เครื่องสำอาง อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของไทย เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่าในช่วงปีดังกล่าว ไทยจะสามารถดึงการค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร เข้าประเทศได้มหาศาลและ 3.การพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทย โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการล่องแพที่ จ.กาญจนบุรี มีบริการนวดแผนไทยขนานแท้ มีอาหารพื้นบ้านไทยเพื่อสุขภาพ เบ็ดเสร็จในแพ จะหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวต่อไป

ด้านนายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวและให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย จึงจัดงานมหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านที่ จ.กาญจนบุรี ภายในงานมีการประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย นิทรรศการแสดงผลงานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยของเครือข่าย 16 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ อาทิ การแสดงพื้นบ้าน ลานหมอพื้นบ้าน การโชว์สมุนไพรรางจืดล้างสารพิษ การตอกเส้น กัวชา การจัดกระดูก ฝังเข็ม อาหารพืชผักสมุนไพรต้านโรค การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ ประกวดอาหารสมุนไพร ครัวไทยสู่ครัวโลก พืชผักสมุนไพรต้านโรค และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การให้บริการนวดไทยและสมุนไพรไทย

ที่มา: http://www.thairath.co.th