ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปัจจุบันประเทศแถบละตินอเมริกา ที่มีบราซิล ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกรวมอยู่ด้วย เป็นที่น่าจับตาในฐานะกลุ่มประเทศที่กำลังจะก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกในห้วงเวลาที่ยุโรปอ่อนแอลงจากวิกฤติการเงินรุมเร้า และสหรัฐอเมริกากำลังดิ้นรนฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยประเทศกลุ่มนี้ได้เริ่มให้ความสนใจกับประเทศในแถบเอเชียมากขึ้นเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูง และการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มุ่งเพิ่มมูลค่าการค้าและตลาดนำเข้าส่งออกสินค้า

ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีการประชุม ระหว่างเอเชียตะวันออกและละตินอเมริกา (FEALAC) ครั้งที่ 6 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียนั้น ซึ่งไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ริเริ่มและขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวิชาการมาตลอด และในครั้งนี้ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งนำคณะฝ่ายไทยประชุมร่วมกับ 36 ประเทศ ได้ชูนโยบายหลักประกันสุขภาพ 30 บาท หรือ 1 ดอลลาร์ รักษาทุกโรค ให้ที่ประชุมได้เห็นว่า นโยบายนี้เป็นสวัสดิการรัฐมุ่งหวังให้คนในประเทศได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และประเทศไทยก็ดำเนินการสำเร็จมาแล้ว

นายสุรพงษ์ ยังเน้นถึงความสำคัญที่จะต้องรักษาผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งหมายถึงความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ที่ทำให้หลายประเทศประสบภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น ในเรื่องนี้สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ(สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้การอบรมเผยแพร่แนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคง

การประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศได้รับรองปฏิญญาอูลูวาตู (Uluwatu Declaration) โดยมีสาระสำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพของ FEALAC ในการเสริมสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงระหว่างสองภูมิภาค และความตั้งใจร่วมกันที่จะเผชิญกับประเด็นความท้าทายต่างๆในเวทีโลก พร้อมให้ความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดพลังงานทดแทนตลอดจนความร่วมมือด้านสาธารณสุขและความมั่นคงทางอาหาร

ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ผู้ประสานงานต่อจากอินโดนีเซีย จะเริ่มทำหน้าที่ในการประชุมครั้งถัดไป โดยมุ่งผลักดันระบบประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคและความมั่นคงทางอาหารให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 17 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--

เรื่องที่เกี่ยวข้อง