ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

'ส้วม' สิ่งสำคัญ ถือเป็นปัจจัยจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ ความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะจะช่วยลดปัญหาโรคติดต่อได้หลายอย่างด้วยกัน

การรณรงค์ให้คนไทยรู้จักการใช้ส้วมที่ถูกวิธี ทั้งลักษณะการนั่ง การล้างมือหลังจากเข้าส้วม ถือเป็นเรื่องที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาว นาน ในช่วงหลังนอกจากส้วมครัวเรือน การพัฒนาส้วมสาธารณะก็ถือเป็นอีกงานที่สำคัญ

ปัจจุบัน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย เป็นระยะที่ 3 ซึ่งจะมีแผนงานตั้งแต่ปี 2556-2559 โดยระยะแรกเป็นการเน้นปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ส้วมสาธารณะเป็นแหล่งรังโรคและแพร่เชื้อให้สิ่งแวดล้อมข้างเคียง ในระยะที่ 3 จะเน้นเรื่องปรับโครงสร้างส้วมให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรสูงอายุ

แต่เดิมส้วมไทยกว่า ร้อยละ 80 จะเป็นแบบนั่งยอง ส่งผลเรื่องข้อเข่าเสื่อมจำนวนมาก การปรับเปลี่ยนให้เป็นส้วมแบบชักโครกจึงเป็นโครงการสำคัญในระยะที่ 3

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมอนามัย พาชมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กกมลา จ.ภูเก็ต ซึ่งมีการพัฒนาศูนย์ได้อย่างมีมาตรฐานทุกด้าน กระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็กให้พร้อมเข้าสู่วัยเรียน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย อธิบายว่า การปรับให้ส้วมสำหรับเด็กเล็กเป็นไปตามเกณฑ์ที่แนะนำ คือ มีทั้งความสะอาด และอุปกรณ์ที่เหมาะสม ถือเป็นการสร้างพฤติกรรม และปลูกฝังสุขอนามัยที่ถูกต้องให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี เด็กจะมีทั้งพฤติกรรมใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการล้างมือ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคอื่นๆ ได้อีกจำนวนมาก

ด้าน น.ส.กาญจนา อิสลาม รักษาการหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กกมลา อธิบายเพิ่มเติม ว่า แต่เดิมส้วมแบบนั่งยอง พบว่ามีปัญหาหลายประการ เช่น เด็กมักจะเล่นน้ำจากถังน้ำ นั่งไม่ได้นานเพราะปวดขาจนทำให้เด็กไม่อยากเข้าส้วม เป็นเหตุให้เด็กอั้นปัสสาวะ อุจจาระไว้ด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์เด็กเล็กกมลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นอย่างดี ทำให้ปรับปรุงโดยใช้สุขภัณฑ์เพื่อเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งจะเหมาะกับสรีระของเด็กมากกว่าใช้สุขภัณฑ์แบบผู้ใหญ่ที่เด็กนั่งได้ยาก โดยพบว่าเด็กสามารถนั่งได้นานขึ้น ตั้งใจมีสมาธิในการขับถ่าย เพราะไม่มีน้ำให้เล่นและนั่งได้สบาย

การสอนเด็กๆ ใช้เวลาเพียงไม่นาน ให้เด็กรู้จักวิธีการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น โปสเตอร์การ์ตูนเรื่องการล้างมือ การใช้ส้วม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำตาม เชื่อว่าการปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กจะลดปัญหาในอนาคต และป้องกันโรคต่างๆ ได้

ที่มา--ข่าวสด ฉบับวันที่ 18 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--