ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย น.ส.อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ส่วนราชการทบทวนและปรับขั้นตอนการทำงาน (re-process) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ให้มีการทำงานประสานกันแบบบูรณาการทั้งภายในและนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ ในส่วน ของโครงการพัฒนาระบบการจัดส่งยาผ่านบริการไปรษณีย์โลจิสติกส์ ทั้งนี้ จึงได้ดำเนินการปรับกระบวนงานภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ การจัดส่งวัตถุ โดยได้ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบ Shipping Tools เพื่อจัดส่ง วัตถุให้แก่สถานพยาบาล/โรงพยาบาล/คลินิก ทั่วประเทศ และได้เริ่มทดลองใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าสามารถใช้การได้สะดวกและสามารถขนส่งถึงปลายทางได้ภายในไม่เกิน 3 วันทำการ สามารถติดตามสถานะในกระบวนการขนส่งได้ โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เนต ที่สำคัญ หากระบบการจัดส่งได้มาตรฐาน รวดเร็ว จะส่งผลให้ลดภาระการสำรองยาของสถานพยาบาล ที่ไม่จำเป็นต้องสั่งเวชภัณฑ์ไปเก็บไว้ในสต็อกจำนวนมากอีกด้วย

นพ.บุญชัย กล่าวว่า ระบบ Shipping Tools เป็นระบบที่ใช้จัดส่งวัตถุเสพติดทางการแพทย์ไปยังลูกค้าเป็นการเฉพาะ แยกจากสินค้าอื่น และมีระบบควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส และระบบ GPS ติดตั้งที่รถยนต์ ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมร่วมกันระหว่าง อย. และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังนั้น จึงได้จัดพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการจัดส่งวัตถุเสพติดทางการแพทย์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นพยานการจัดทำ MOU ครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ การให้บริการจัดส่งเวชภัณฑ์วัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ ที่จำหน่ายโดยกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. ไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทำให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอน และเพิ่มระบบความปลอดภัย โดย อย. จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการออนไลน์ทั้งระบบ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าที่จะส่งจากคลังวัตถุเสพติดทางการแพทย์ อย. ไปยังบริษัทไปรษณีย์ไทยโดยตรง โดยผู้รับสามารถตรวจสอบสถานการณ์ขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบอินเตอร์เนต และ อย. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการจัดส่งผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการส่งคืนกรณีไม่มีผู้รับ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งวัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ สามารถสอบถามได้ที่กลุ่มเงินทุน หมุนเวียนยาเสพติด อย. โทร.02-5907744 ในวันเวลาราชการ

 ที่มา: www.naewna.com