กทม.เตือนระวังไข้เลือดออกสั่งทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง

Fri, 2013-06-28 11:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรุงเทพมหานคร ห่วงประชาชนเรื่องไข้เลือดออก ปีนี้ระบาดหนัก รุนแรง เพราะมีผู้ป่วยแล้วทั่วประเทศ 1.5 แสนคน กำชับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่าในปีนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรง จำนวนผู้ป่วยทั่วประเทศสูงถึง 120,000-150,000 คน และมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 50 คน

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิต 1 คน จำนวนผู้ป่วยกว่า 40,000 คน คิดเป็น 10% จากทั่วประเทศ หรืออันดับ 24 ของประเทศ แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีไม่มากนักหากเทียบกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชากรแฝง แต่จากลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพฯ ซึ่งมีการก่อสร้างจำนวนมากและมีน้ำขังบริเวณก่อสร้างในทุกวัน อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ดังนั้นทุกหน่วยงานต้องไม่นิ่งนอนใจและไม่ประมาท

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวแสดงความขอบคุณสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานเขต ที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นผลงานสำคัญที่ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ขอให้ปลัดกรุงเทพมหานครและรองปลัดกรุงเทพมหานคร กำชับสำนักงานเขตให้เดินหน้าการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อไป อีกทั้งให้สำนักการระบายน้ำและสำนักอนามัยดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่น้ำขังหลายวัน รวมถึงพื้นที่ที่น้ำนิ่ง เช่น คู คลองต่างๆ ต้องเร่งระบายน้ำออกเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ในส่วนของปัญหาทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งขาดแคลน ไม่สามารถแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้ในขณะนี้ เนื่องจาก กทม.สามารถสั่งซื้อทรายอะเบทได้จากองค์การเภสัชกรรมเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ทำให้เกิดความล่าช้าอีกทั้งจำนวนที่สั่งซื้อไป 200,000 ถุง เบื้องต้นจะได้รับทรายอะเบทในวันที่ 10 กรกฏาคม จำนวน 100,000 ถุง--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 28 มิถุนายน 2556