ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ในฐานะประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อยู่ระหว่างพิจารณาและปรับปรุงวัคซีนพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พิจารณาโครงการนำร่องให้วัคซีนโรต้าสำหรับเด็กอายุ 2 เดือน เพื่อป้องกันโรคท้องเสียที่มักพบได้บ่อย และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัตราตายสูง ปัจจุบันมีการทดลองในพื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อนขยายฐานการให้วัคซีนต่อไป

ทางด้าน นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การทดลองโปรแกรมดังกล่าวจะใช้เวลา 3 ปี ขณะนี้อยู่ในช่วงปีที่ 2 ของการทดลอง สำหรับวัคซีนดังกล่าวเป็นชนิดหยอด ให้ทั้งหมด 3 ครั้ง ในเด็กอายุไม่เกิน 6 เดือน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 9 กรกฎาคม 2556