มหิดลจี้รัฐบาล เลิกใช้แร่ใยหิน

Thu, 2013-07-11 10:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม รศ.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงว่า ประเทศไทยนำเข้าแร่ใยหินมากจนติด 1 ใน 3 ประเทศที่มีการใช้แร่ใยหินมากที่สุด หรือประมาณปีละ 58,000 ตัน และยังมีความเชื่อผิดๆ ว่าแร่ใยหินไครโซไทล์เท่านั้นที่ไม่เป็นอันตราย ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงแร่ใยหินทุกชนิดล้วนเป็นสารก่อมะเร็งทั้งสิ้น และขณะนี้หลายประเทศได้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินอย่างสมบูรณ์ เพราะปัจจุบันมีสารทดแทนที่เทียบเท่าแร่ใยหินทั้งในด้านคุณภาพและราคา และไม่ส่งผลต่อสุขภาพ

"ส่วนในประเทศไทยนั้น นักวิชาการคณะสาธารณสุข มหิดล สนับสนุนข้อเรียกร้องของเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกการใช้แร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) ที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรี 3 ข้อ คือ 1.ยกเลิกการนำเข้าวัตถุดิบแร่ใยหินไครโซไทล์ภายในปี 2556 2.ยกเลิกการผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ในปี 2557 และ 3.ยกเลิกการนำเข้าสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ทั้งหมดภายในปี 2558 และจะมีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการยกเลิกการใช้แร่ใยหินอีกครั้งในวันที่ 15-16 สิงหาคมนี้" รศ.เฉลิมชัยกล่าว

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 12 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--