ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

น.ส.บุญยืน ศิริธรรม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาคประชาชน กล่าวเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ว่า ขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารระดับสูงใน สปสช. โดยผู้ร้องเรียนระบุว่า  ผู้บริหารคนดังกล่าวได้กระทำการหลายอย่างขัดกับหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ทราบว่ามีการส่งเนจดหมายให้กับผู้บริหารหลายคนในสปสช.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีการส่งถึงบอร์ดสปสช.ภาคประชาชนด้วย เบื้องต้นตนยังไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงที่แท้จริงเป็นอย่างไร แต่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อไป

ที่มา : www.matichon.co.th