ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถานการณ์ไข้เลือดออกจากยุงลายยังคงคุกคามและระบาดในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดย ร.อ.นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ไข้เลือดออกใน จ.อุตรดิตถ์ รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องเร่งระดมกำลังทีมควบคุมโรคเข้าควบคุมการระบาดหลังพบผู้ป่วยถึง 367 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยมากที่สุดที่ อ.เมือง 135 ราย ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันใช้มาตรการกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

ที่ลานอเนกประสงค์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นพ.พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล สสจ.กาฬสินธุ์ นาย จารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันปล่อยขบวนอาสาสมัครสาธารณสุข มีทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นักเรียน นักศึกษา และ อสม.กว่า 500 คน ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และมอบทรายอะเบทให้กับผู้นำและสถานศึกษาทั้ง 36 ชุมชน

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงปัจจุบันพบว่า มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 510 ราย เสียชีวิต 2 ราย พบมากสุดใน อ.นาคู เขาวง และคำม่วง ส่วนไข้มาลาเรียพบผู้ป่วย 52 ราย พบมากสุดใน อ.สมเด็จ คำม่วง และนาคู ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดกับเทือกเขาภูพาน

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าฯลำปาง ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของ จ.ลำปาง เปิดเผยว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออก จ.ลำปาง รายงานว่า มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีประมาณ 1,000 ราย แต่ล่าสุดขณะนี้มียอดผู้ป่วยมากถึง 1,668 ราย โดยใน อ.เมืองลำปาง มีผู้ป่วยใกล้จะทะลุถึง 1,000 รายแล้ว โดยขณะนี้มีจำนวน 812 ราย

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ สสจ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรณรงค์ให้การแพร่ระบาดลดลง โดยฝากไปถึงโรงเรียนต่างๆ หลังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกขณะนี้ป่วยกว่า 929 รายแล้ว สสจ.เร่งรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นมากขึ้น

ด้าน นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ไข้เลือดออกใน จ.อำนาจเจริญ ระบาดพุ่งเป็น 4 เท่าตัวของปีที่ผ่านมา เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันอย่างมากก็แค่ 90-120 ราย แต่ขณะนี้พบแล้ว 929 ราย

ที่มา --มติชน ฉบับวันที่ 14 ส.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--