ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพมองโอกาสธุรกิจ ทั้งในประเทศ และ "เพื่อนบ้าน"  เร่งขยายเครือข่ายบริการสู่หัวเมืองใหญ่ภาคอีสาน  อุดรธานี และขอนแก่น โดยเฉพาะ "ขอนแก่น" วางยุทธศาสตร์เป็น "ฮับ" แห่งภูมิภาค พร้อมข้ามฟากบุก "กัมพูชา" รุกตั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพนมเปญ

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ และกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ ประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า  เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ มุ่งขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานมากขึ้น ทั้ง "ต่อยอด" รองรับโอกาสธุรกิจจาก "ลูกค้า"  ประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เวียดนาม และ กัมพูชาด้วย

ทั้งนี้ ได้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดอุดรธานี และขอนแก่น  ศูนย์กลางภาคอีสาน  มูลค่าลงทุนกว่า 2,800 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้ป่วยทุกระดับ

สอดรับนโยบายธุรกิจที่ต้องการขยายบริการครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย และ "อาเซียนตอนบน" ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV หรือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม :ดันขอนแก่น'ฮับ'ภูมิภาค

สำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น เตรียมเปิดบริการในเดือน ก.พ. 2557  เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิสูงสุด  เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาล ในภูมิภาค และรองรับเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่ไปตั้งในจังหวัดอุดรธานีด้วย

"ขอนแก่นจะเป็นฮับในภูมิภาค  ด้วยศักยภาพของจังหวัดที่มีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ แต่ก็ยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเน้นสร้างความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ การแพทย์ที่สำคัญ"

ขณะที่จังหวัดอุดรธานี เปิดบริการตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เป็นโรงพยาบาล ตติยภูมิธรรมดา รองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อ จากประเทศลาว กรณี  "ผู้ป่วยหนัก"  เกินรับมือไหว สามารถส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น ซึ่ง จะมีพร้อมทั้งแพทย์ประจำ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

"เราเน้นเป็นมิตรกับทุกโรงพยาบาล ไม่ได้มาเป็นคู่แข่ง เพราะการรักษาพยาบาลต้องช่วยเหลือกัน ซึ่งแต่ละโรงพยาบาล จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ปัจจุบัน เครือ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,200 คน"

นายแพทย์ชาตรี กล่าวต่อว่า   จากข้อมูลการวิจัยพบว่าโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ในภาคอีสานมี "จำนวนน้อย"   ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ ผู้ป่วยหรือผู้ต้องการรักษา ต้องเดินทาง เข้ากรุงเทพฯ  หากมีการตั้งโรงพยาบาล ในหัวเมืองเหล่านี้เชื่อว่าจะเป็นการ เพิ่มทางเลือกในการเข้าใช้บริการได้ เป็นอย่างดี ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทาง :บุกเพื่อนบ้านรับโอกาสธุรกิจ

พร้อมกันนี้ บริษัทได้ลงทุนตั้งโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชาที่เมืองเสียมราฐ ภายใต้ชื่อ รอยัลอังกอร์ และ รอยัลรัตนะ เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ   ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีก 1 แห่งที่กรุงพนมเปญภายใต้ชื่อ "รอยัลพนมเปญ"   เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ระดับตติยภูมิ รองรับคนไข้ส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ  เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมี.ค.2557

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพมีแผนรุกขยายการลงทุนต่อเนื่องในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง ขณะที่ตลาดเมืองไทยมีการศึกษาการลงทุนใหม่ต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งรูปแบบของการลงทุนสร้างโรงพยาบาลใหม่ การควบรวมกิจการ ตั้งเป้าหมายภายในปี 2558 จะมีเครือข่ายไม่ต่ำกว่า 50 แห่ง รองรับฐานลูกค้าต่างชาติที่เข้ามารักษาในเมืองไทยเพิ่มขึ้น ยิ่งหลังเปิดเออีซี

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 กันยายน 2556