แพทย์เสนอแจก'การ์ดคุมกำเนิด'ลดโจ๋ตั้งครรภ์-ห่วงแรงต้าน

Sun, 2013-10-06 13:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอโครงร่างงานวิจัยการศึกษามาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสำหรับประเทศไทย ว่า จากการสำรวจพบว่าปัญหากลุ่มวัยรุ่นไทยยังเป็นเรื่องการ ตั้งครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นลำดับแรก และพบปัญหาจากการทำแท้งผิดกฎหมายจำนวนมาก การป้องกันที่ดีจึงต้องให้ความรู้ และเพิ่มการเข้าถึงบริการการคุมกำเนิดอย่างปลอดภัย จำเป็นต้องทำแบบแพ็กเกจตามช่วงอายุ โดยในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น คือ อายุ 10-13 ปี เน้นเรื่องอย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ด้วยการสอนทักษะใช้ชีวิต การรู้จักปฏิเสธ กลุ่มอายุ 15-19 ปี จากสถิติครึ่งหนึ่งจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จึงต้องเน้นให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ให้ปลอดภัย รู้จักป้องกันตัวเองและคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง

พญ.ภัทรวลัยกล่าวว่า การทำให้เยาวชนเข้าถึงบริการคุมกำเนิดแบบปลอดภัย ในประเทศอังกฤษมีการทำ U-Card สำหรับวัยรุ่นหญิงในการขอรับบริการยาคุมฉุกเฉินฟรี และ C-Card สำหรับวัยรุ่นชายอายุน้อยกว่า 24 ปี ขอรับบริการถุงยางอนามัยฟรี ซึ่งเห็นผลชัดเจนว่าช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ จึงอยากเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำเป็นการ์ดเพียงใบเดียว เพื่อให้ วัยรุ่นนำการ์ดนี้ไปขอรับบริการคุมกำเนิดอย่างปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา เป็นต้น และสแกนบาร์โค้ดเป็นฐานข้อมูล ให้ทราบว่าแต่ละเดือนมีเด็กขอใช้บริการกี่ราย มีการจ่ายอุปกรณ์คุมกำเนิดเท่าใด ซึ่งอาจเริ่มต้นในกลุ่มอาชีวะก่อน เพราะพบแนวโน้ม เกิดปัญหามากที่สุด

"โครงร่างนี้น่าจะใช้เวลาดำเนินการ 2 ปี งบฯ สูงสุดอยู่ที่ 5 ล้านบาท เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามผลว่าช่วยลดปัญหาได้หรือไม่ จึงอยากให้ สปสช.เข้ามาสนับสนุน คาดว่าอาจจะมีแรงต้านพอสมควร เพราะเหมือนเป็นการส่งเสริมมีเพศสัมพันธ์แบบเสรี แต่ก็ควรเดินหน้า เพื่อให้เกิดข้อมูลในการคุมกำเนิด และนำไปสู่การลดปัญหาท้องไม่พร้อมต่อไป" พญ.ภัทรวลัยกล่าว

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 ต.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--