ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความ ช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนขององค์การฯ ก็ได้มีการเร่งการผลิตยา ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ยาแก้ปวด ลดไข้ ยาแก้แพ้ ยารักษาน้ำกัดเท้า เพนนิโซโลน ครีม ผงน้ำตาลเกลือแร่ และเวชภัณฑ์ในการ ทำแผล (แอลกอฮอล์, พลาสเตอร์ยา, สำลี) สำรองไว้ โดยขณะนี้ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่มีสำรองอยู่และบางส่วนได้กระจายให้กับ ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้ว จำนวน 180,000 ชุด  และสต๊อกเพิ่มอีก 300,000 ชุด ซึ่งเพียงพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ ยังสามารถดำเนินการจัดส่งให้โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขได้ตามปกติ

สำหรับแนวทางการจัดส่งนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ประสานงานมายัง องค์การฯแล้ว องค์การฯจะจัดส่งยาลงไปยังพื้นที่ ที่ประสบภัยโดยตรง โดยส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดส่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ภายใน 24 ชั่วโมง และในส่วนของ พื้นที่อื่นๆ ก็จะจัดส่งตามปกติ ขอให้ประชาชนได้มั่นใจกับการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

นอกจากองค์การฯ ได้มีการสำรองยาดังกล่าวแล้ว องค์การฯ ยังได้จัดโครงการ "จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัย" ซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่ เร็ว ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยตรง โดยนำถุงยังชีพ บรรจุ เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม ยาและ เวชภัณฑ์ ซึ่งได้จัดเตรียมไว้กว่า 5,000 ชุด เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนโดยตรง

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 7 ตุลาคม 2556

เรื่องที่เกี่ยวข้อง