ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - จากสถิติการบริโภคนมของคนไทย พบว่า คนไทยดื่มนมเฉลี่ยเพียง 14.19 ลิตรต่อคนต่อปี ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยมีอัตราการบริโภคนมน้อยมาก จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าในจำนวนผู้หญิงไทยทุกๆ 3 คน และผู้ชายไทยทุกๆ 5 คน จะมีหนึ่งคนที่มีโอกาสเสี่ยงเป็น “โรคกระดูกพรุน” มหันตภัยเงียบ ที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม เนื่องจากโรคนี้ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือสัญญาณเตือนล่วงหน้า กว่าที่ผู้ป่วยจะรู้ตัวว่าเป็นโรคกระดูกพรุนก็เมื่อกระดูกหักไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ “กลุ่มบริษัทดัชมิลล์” จึงได้ร่วมกับ “มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ” จัดเสวนาในหัวข้อ “อาหารและการออกกำลังกาย เพื่อกระดูกที่แข็งแรง” ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการดูแลและป้องกันโรคกระดูกพรุน ด้วยการบริโภคนมคุณภาพและอาหารที่ดีมีประโยชน์

รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และกรรมการ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนไทยว่า“โรคกระดูกพรุน เป็นโรคที่ไม่มีสาเหตุการเกิด ไม่มีอาการเจ็บปวด และไม่มีการรักษา มีเพียงแค่การหยุดยั้งการสูญเสียมวลกระดูกและรักษาอาการกระดูกหักเท่านั้น ซึ่งอาการของโรคจะรุกคืบตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อกระดูกหักไปแล้ว โดยส่วนใหญ่กระดูกที่มีโอกาสหักได้ง่ายจากภาวะกระดูกพรุน คือ กระดูกสันหลัง ข้อสะโพก ข้อมือ และกระดูกต้นแขนบริเวณหัวไหล่ ไม่เพียงเท่านั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า โดมิโน เอฟเฟคท์ (Domino effect) ซึ่งอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โรคกระดูกพรุนจะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้หญิงจะมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคนี้มากกกว่าผู้ชาย จากตัวเลขการศึกษาประชากรทั้งโลก พบว่า ผู้หญิงมีโอกาสกระดูกหักจากโรคนี้มากถึงร้อยละ 30-40 ในขณะที่ผู้ชายมีโอกาสเพียงร้อยละ 13(1)เนื่องจากว่ามวลกระดูกของผู้หญิงมีน้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน จากข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ การใส่ใจดูแลสุขภาพกระดูก ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกาย จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงและอัตราการเกิดหรือความรุนแรงของโรคกระดูกพรุน”

“อาหารการกินเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคกระดูกพรุน เพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ เคล็ดลับง่ายๆ เพื่อกระดูกแข็งแรง คือ การดื่มนมเป็นประจำ เพื่อสะสมแคลเซียมธรรมชาติ และจะดีที่สุดถ้าได้เริ่มดื่มนมตั้งแต่วัยเด็ก”

นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ รองประธาน มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ อธิบายถึงการออกกำลังกายที่ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความแข็งแรงของกระดูก ว่า “วิธีป้องกันโรคกระดูกพรุนที่ดี คือ การรับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูง เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับการสร้างเนื้อกระดูก และวิตามินดี ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม และต้องทำร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมและถูกต้องอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อกระดูก การออกกำลังกายที่ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันโรคกระดูกพรุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก และ 2) การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพราะกระดูกและกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กัน กล้ามเนื้อจะทำหน้าที่ช่วยพยุงกระดูกส่วนต่างๆ รวมถึงการทรงตัวของร่างกาย และถึงแม้กระดูกจะแข็งแรง หากถูกกระแทกจากการหกล้มบ่อยๆ ก็ส่งผลเสียกับกระดูกเช่นเดียวกัน”

1)การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกคือ การออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนัก โดยเฉพาะการลงน้ำหนักต้านแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งชนิดของการออกกำลังกายและระดับความหนักเบาในการกระแทกหรือการลงน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับช่วงวัยและสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

2)การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะช่วยในเรื่องของท่าทางและการทรงตัว ช่วยป้องกันการ หกล้ม ถึงแม้ว่าการออกกำลังกายประเภทนี้จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของกระดูก แต่ก็มีความสำคัญที่จำเป็นจะต้องทำควบคู่กันไปด้วย

“เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงในระยะยาว การดื่มนมเป็นประจำทุกวัน เลือกรับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีสูงควบคู่กับการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างพฤติกรรมเสริมสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองด้วยการ ลด ละ เลี่ยง พฤติกรรมที่ส่งผลร้ายทำลายกระดูก”

นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทดัชมิลล์ จำกัด กล่าวว่า“กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ได้ให้การสนับสนุนงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง และได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะ“โรคกระดูกพรุน”ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก และเป็นมหันตภัยเงียบ ที่มีแนวโน้มว่าโรคนี้จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปีนี้ดัชมิลล์จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาในหัวข้อ“อาหารและการออกกำลังกาย เพื่อกระดูกที่แข็งแรง” (Good Nutrition and Exercise for Bone Health)มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยการเกิดโรคกระดูกพรุน รวมถึงคุณประโยชน์ทางโภชนาการและสารอาหารสำคัญที่ได้จากการบริโภคผลิตภัณฑ์นมคุณภาพที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้บริโภค ในการเลือกดื่มนมคุณภาพเพื่อให้ร่างกายได้รับแคลเซียมธรรมชาติอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยง อัตราการเกิดหรือความรุนแรงของโรคกระดูกพรุนได้ ทั้งนี้ดัชมิลล์ได้เปิดตัว“ศูนย์วิจัยดัชมิลล์ Dutch Mill International Research Center” พร้อมๆ กับเปิดตัววารสาร Health & Nutrition Focusโดยศูนย์วิจัยดัชมิลล์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตระดับโลก เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ และดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคคนไทย”

ที่มา: http://www.naewna.com