คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • สธ.หนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อปฏิรูประบบการแพทย์และสาธารณสุข เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมร่วมเดินหน้านโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาประเทศด้วยการเพิ่มมูลค่าทางนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีและธุรกิจสุขภาพ พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการแพทย์แผนไทย ด้วยภูมิปัญญาไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการแพทย์ไทย พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เนื่องจากร้อยละ 41 ของ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นค่ายา
  2016-06-14 16:13
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : "หมอกังวาล วงศ์รัศมีเดือน" ผอ.รพ.น้ำโสม อุดรธานี คว้ารางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทปี 57 กรรมการระบุทำงานในพื้นที่ห่างไกลและอันตรายกว่า 30 ปี ด้วยความเสียสละและความตั้งใจดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนในชุมชน เจ้าตัวเผยเป็นความภูมิใจอีกครั้งในชีวิต และขอใช้ชีวิตทำงานเป็น "หมอบ้านนอก"ต่อไป
  2015-09-04 12:33
 • รมว.สธ. ชูไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพภูมิภาค หนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก จับมือ 3 หน่วยงานจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสทั่วโลกกว่า 500 คน ร่วมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบการป้องกัน รักษา ลดป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
  2014-11-05 13:14
 • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่13มี.ค. ที่ รพ.ศิริราชศ.คลินิก นพ.อุดมคชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2557ในหัวข้อ“สูงวัย ไตแข็งแรง” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของปัญหาโรคไตเรื้อรัง โดยภายในงานมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ กว่า300คน คอยให้คำปรึกษาและบริการตรวจคัดกรองโรคไต พร้อมนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้บนเวที และให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป
  2014-03-14 08:21
 • คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 18  ก.พ. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ระดับประเทศระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า การทำวิจัย Routine to Research หรือ R2R จัดเป็นเครื่องมือพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
  2014-02-19 14:38
 • คมชัดลึก - แล็บศิริราชยันเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ดื้อยามากขึ้น เหตุใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ส่งผลเชื้อพัฒนาตัวเองสู้ยา ระวังเชื้อในโรงพยาบาล รศ.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยายังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากประเทศไทย ยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อ และ เมื่อเชื้อดื้อยาก็ต้องใช้ยาที่แรงขึ้นและแพงมากขึ้น เชื้อก็จะพัฒนาตัวมันเองให้สู้กับยาได้ยิ่งใช้ยาแรงเชื้อก็ยิ่งดื้อยามากขึ้น เป็นวงจร
  2014-01-06 15:24
 • มติชน - วันที่ 12 ธันวาคม ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ).
  2013-12-13 10:57
 • กรุงเทพธุรกิจ - วานนี้ (21 พ.ย.) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหิดล ครั้งที่ 22 ประจำปี 2556 ว่า มีผู้ได้รับ การเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556 ทั้งสิ้น 64 ราย จาก 28 ประเทศ
  2013-11-22 07:15
 • มติชน - 'แพทย์ชนบท'ชี้'เมกะโปรเจ็กต์' สธ. 1-2 แสนล้านบาท แค่ขายฝัน ไม่เชื่อทำได้จริงเพราะไม่มีเม็ดเงิน ด้าน'ศิริราช'หนุนพร้อมเสนอตัวเป็นแกนนำด้านวิชาการ
  2013-11-15 08:38
 • แนวหน้า - จากสถิติการบริโภคนมของคนไทย พบว่า คนไทยดื่มนมเฉลี่ยเพียง 14.19 ลิตรต่อคนต่อปี ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยมีอัตราการบริโภคนมน้อยมาก จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าในจำนวนผู้หญิงไทยทุกๆ 3 คน และผู้ชายไทยทุกๆ 5 คน จะมีหนึ่งคนที่มีโอกาสเสี่ยงเป็น “โรคกระดูกพรุน” มหันตภัยเงียบ ที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม เนื่องจากโรคนี้ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือสัญญาณเตือนล่วงหน้า กว่าที่ผู้ป่วยจะรู้ตัวว่าเป็นโรคกระดูกพรุนก็เมื่อกระดูกหักไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ “กลุ่มบริษัทดัชมิลล์” จึงได้ร่วมกับ “มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ” จัดเสวนาในหัวข้อ “อาหารและการออกกำลังกาย เพื่อกระดูกที่แข็งแรง” ในงานประชุมวิชาการโภช
  2013-10-18 12:27
 • ASTV ผู้จัดการรายวัน - แม้จะเป็นโรคดึกดำบรรพ์ แต่วัณโรคก็ยังเป็นมัจจุราชที่คร่าชีวิตผู้คนจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศไทย นอกจากจะติดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันดับ 18 ของกลุ่มประเทศ22 ประเทศซึ่งยังไม่สามารถจัดการวัณโรคได้อย่างเบ็ดเสร็จ ข้อมูลทางสาธารณสุขยังพบว่าอัตราการป่วยด้วยโรคนี้ของไทยมีสูงถึง 150-200 ราย ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน
  2013-10-17 10:13
 • 27 มิ.ย.56 รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยประชาสัมพันธ์ภายนอก งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะจัดแถลงข่าวศิริราชจับมือกรมวิทย์ครั้งแรกของไทย วิจัยใช้สเต็มเซลล์ในผู้ป่วยจอตาเสื่อมชนิด RP หวังผลการรักษาในอนาคต ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน นี้ เวลา 09.30 น.
  2013-06-27 23:46

Pages