ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเมืองไทย นับว่ามีความรุนแรงเป็นอย่างมาก จากสถิติขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทย มาเป็นอันดับ 6 ของโลกเลยทีเดียว หรือหากคิดภายใน 1 เดือน มีคนเจ็บประมาณ 2แสนคน มีคนตาย ประมาณ 2 พันคน 

ข้อมูลจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 14,033 ราย คิดเป็น 22 ต่อประชากรแสนคน ข้อมูลล่าสุดในปี 2555 มีผู้เสียชีวิต 14,059 ราย เฉลี่ยวันละ 38 ราย เมื่อรวมยอดแล้วเท่ากับการโดยสารรถบัส 365 คันต่อปี บาดเจ็บสาหัสกว่า 2 แสนราย มูลค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละกว่า 2 แสนล้านบาท    

กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในโครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2563 โดยตั้งเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี แต่การดำเนินงานผ่านมา 3 ปี แนวโน้มผู้เสียชีวิตยังไม่ลดลง ดังนั้นระยะเวลาที่เหลืออีก 7 ปี จะเร่งดำเนินการโดยตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไปจะลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ได้ร้อยละ 7 ต่อปี หรือไม่เกิน 7,000 ราย หรือลดลงกว่าเดิม 50 เปอร์เซ็นต์  เพื่อให้อัตราผู้เสียชีวิตในปี 2563 เหลือเพียง 11 ต่อประชากรแสนคนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้