ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวถึงคำสั่งกรมบัญชีกลาง ถึงแนวทางกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาในระบบกองทุนสวัสดิการข้าราชการ กรณีจ่ายยาชื่อสามัญ จะมีการบวกกำไรให้สูงถึง 100-200% ของต้นทุนค่ายา แต่การสั่งจ่ายยาต้นแบบจะให้โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาได้ไม่เกิน 3% ของราคาที่จัดซื้อได้และไม่เกินกว่าราคากลางว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ค่อยถูกต้อง ถ้าไม่ได้พิจารณาคำสั่งดังกล่าวให้รอบคอบจะกระทบโรงพยาบาลรัฐค่อนข้างมาก สุดท้ายกระทบประชาชนคือ คุณภาพการให้บริการการรักษาที่อาจด้อยกว่า หากโรงพยาบาลรัฐไปใช้ยาทดแทน เช่น ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือบางครั้งทำให้ผู้ป่วยไปใช้บริการ รพ.เอกชนมากขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการนัดประชุม เพื่อสอบถามความเห็นจากชมรมข้าราชการ บำนาญ ในฐานะผู้ร้องเรียน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง อาทิ รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ผู้ประกอบการ เป็นต้น และนำมติจากที่ประชุมไปทำข้อเสนอยื่นต่อกรมบัญชีกลาง และผู้จัดทำนโยบายต่อไป หากดำเนินการไม่ทัน จำเป็นต้องยื่นฟ้องศาลปกครอง ขอให้คุ้มครองชั่วคราวไว้ก่อน

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 27 ธันวาคม 2556