กองทุนสวัสดิการข้าราชการ

 • กรุงเทพธุรกิจ - กลายเป็นคดีฟ้องร้องในชั้นศาล แม้ท้ายที่สุดศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับคำตัดสินศาล ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ กรณีนักศึกษาสาว ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง  ซ้อนท้ายจักรยานยนต์เพื่อนไปชนที่กั้นถนนอย่างแรง ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง และถูกนำส่งยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแถวรังสิต แต่ถูกปฏิเสธการรักษาเพราะไม่มีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ปล่อยให้นอนรอกว่าครึ่งชั่วโมงและ ให้นำส่งไปรักษาโรงพยาบาลอื่น โดยคำตัดสินชี้ว่า
  2014-03-19 10:05
 • แนวหน้า - เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวถึงคำสั่งกรมบัญชีกลาง ถึงแนวทางกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาในระบบกองทุนสวัสดิการข้าราชการ กรณีจ่ายยาชื่อสามัญ จะมีการบวกกำไรให้สูงถึง 100-200% ของต้นทุนค่ายา แต่การสั่งจ่ายยาต้นแบบจะให้โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาได้ไม่เกิน 3% ของราคาที่จัดซื้อได้และไม่เกินกว่าราคากลางว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ค่อยถูกต้อง ถ้าไม่ได้พิจารณาคำสั่งดังกล่าวให้รอบคอบจะกระทบโรงพยาบาลรัฐค่อนข้างมาก สุดท้ายกระทบประชาชนคือ คุณภาพการให้บริการการรักษาที่อาจด้อยกว่า หากโรงพยาบาลรัฐไปใช้ยาทดแทน เช่น ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการก็เสียค่า
  2013-12-27 09:24
 • สปสช.ยิ้ม “กองทุนสวัสดิการข้าราชการ-กองทุนประกันสังคม” เตรียมจ่ายเงิน 200 ล้านบาทกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
  2013-05-28 20:16
 •   เมื่อกล่าวถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะทำให้เสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ สูญเสียทรัพย์สิน หรือแม้แต่อุบัติเหตุเฉี่ยวชนเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เสียเวลาเช่นกัน
  2012-12-28 12:27
 • นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือของ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ประกอบด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนไทยทุกคน ให้ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกันตามนโยบายรัฐบาล และลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐกับหน่วยให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้เริ่มให้บริการประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้นโยบายเดียวกันคือ “เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถูกถามสิทธิ์ รักษาทันที ทุกที่ทุกคน” วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไ
  2012-05-07 02:43