ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว เผย บรรจุ พกส. ไม่คืบ ทุกแห่งยังไม่มีใครได้ทำสัญญา ยังไม่มีผลทางกฎหมาย และยังได้เงินเดือนเท่าเดิม ที่สธ.แจงเป็นเพียงขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้น เหตุติดขั้นตอนดำเนินงาน ชี้ รพ.ทุกแห่งเหมือนกันหมด ยังไม่มีลูกจ้างชั่วคราวถูกปรับเป็น พกส. แม้รองปลัดวชิระจะบอกว่าบรรจุให้แล้วก็ตาม ขณะที่ บรรจุข้าราชการรอบกว่า 7 พันตำแหน่ง ติดยุบสภา-เหตุการณ์เมือง ต้องรอไปก่อน

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ พยาบาลโรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในฐานะแกนนำพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การบรรจุตำแหน่งข้าราชการในส่วนลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข ในรอบที่ 2 จำนวน 7,549 ตำแหน่ง ตามอัตราที่ได้รับการอนุมัติจากมติ ครม.ในปี 2555 จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งที่ต้องบรรจุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา มีเพียงการบรรจุตำแหน่งทดแทนในส่วนของข้าราขการที่เกษียณจำนวน 1,600 ตำแหน่ง แทนอัตราที่ว่างลงเท่านั้น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาระบุก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน ทั้งนี้คาดว่าลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพคงต้องรอต่อไป เนื่องจากได้รับแจ้งว่าขณะนี้เป็นรัฐบาลรักษาการ จึงไม่สามารถเดินหน้าการบรรจุตำแหน่งได้ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งอาจมีผลทางกฎหมายในช่วงของการเลือกตั้ง ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นปัญหา จึงเชื่อว่าการบรรจุตำแหน่งคงต้องรออีกนาน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้เดินหน้าเมื่อไหร่

นางกรรณิกา กล่าวว่า ส่วนข้อเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านี้ ที่ขอให้พิจารณาจัดสรรตำแหน่งบรรจุ จากอัตราการบรรจุของแต่ละวิชาชีพนั้น เพราะที่ผ่านมาเมื่อดูข้อมูลแต่ละวิชาชีพที่ได้รับการบรรจุพบว่า เภสัชกร ซึ่งมีอยู่ในระบบราว 7,000 คน ได้รับการบรรจุถึงร้อยละ 70 นั่นหมายความว่า มีเภสัชกร 100 คน มีผู้ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการถึง 70 คน ขณะที่พยาบาลและนักกายภาพบำบัด อัตราการบรรจุอยู่ที่ร้อยละ 40 เท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่มาก ซึ่งในการพิจารณาบรรจุควรเปรียบเทียบตามสัดส่วน ไม่ใช่ดูแต่จำนวนตำแหน่งบรรจุเท่านั้น ซึ่งทางผู้บริหารได้รับที่จะนำไปทบทวน คงต้องรอดูต่อไป

ส่วนความคืบหน้าการบรรจุพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) นั้น นางกรรณิกา กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเช่นกัน และยังคงค้างอยู่เช่นกับการบรรจุตำแหน่งข้าราชการข้างต้น เนื่องจากในการบรรจุ พกส. กระทรวงสาธารณสุขต้องออกระเบียบและหลักเกณฑ์การบรรจุรวมถึงสิทธิประโยชน์ โดยการออกประกาศเพื่อใช้เงินบำรุง ซึ่งต้องส่งให้กฤษฎีกาพิจารณา โดยขณะนี้เรื่องนี้ยังค้างอยู่ที่กฤษฎีกาและยังดำเนินการอะไรไม่ได้เพราะยังติดสถานการณ์การเมืองเช่นกัน

“ตอนนี้ไม่แต่เฉพาะพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น แต่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวในระบบกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด ยังไม่มีการบรรจุเป็น พกส. แต่อย่างใด ทุกคนยังเป็นลูกจ้างชั่วคราว ใช้บัญชีเงินเดือนและสวัสดิการเดิม ซึ่งไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนว่าที่จะได้รัฐบาลใหม่มาเพื่อเดินหน้าต่อ” นางกรรณิกา กล่าว

ด้าน นายวรรณชาติ ตาเลิศ เลขานุการเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กล่าวเช่นเดียวกันว่า ขณะนี้การบรรจุตำแหน่งราชการหยุดชะงักไป เนื่องมาจากการยุบสภา ซึ่งเรื่องนี้ต้องนำเข้าสู่ ครม.เพื่อพิจารณา ดังนั้นการบรรจุตำแหน่งราชการในรอบที่ 2 จึงยังไม่มีการดำเนินการ โดยในรอบแรกมีพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวได้รับการบรรจุ 3,000 ตำแหน่ง แต่ในรอบ 2 นี้ ยังไม่รู้ว่าพยาบาลจะได้รับสัดส่วนบรรจุที่เท่าไหร่ ซึ่งอัตราการบรรจุตำแหน่งราชการในรอบนี้ทั้งหมดอยู่ที่ 7,547 ตำแหน่ง

สำหรับการบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนั้น นายวรรณชาติ กล่าวว่า การบรรจุ พกส.ได้เดินหน้าไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่าน ซึ่งความคืบหน้านั้น โรงพยาบาลบางแห่งได้ทำการบรรจุไปแล้ว แต่บางแห่งยังไม่ดำเนินการปรับ ประกอบกับขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพเอง ซึ่งในส่วนของพยาบาลนั้น มีบางคนเลือกที่จะบรรจุเป็น พกส. แต่บางส่วนเลือกที่จะคงอยู่ในสถานะลูกจ้างชั่วคราวต่อไป เนื่องจากมองว่าการเป็น พกส.มีกรอบจำกัดในเรื่องตำแหน่ง ทั้งการปรับขึ้นเงินเดือน พกส.ของโรงพยาบาลยังมีการกำหนดอัตราเงินเดือน พกส.ที่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินบำรุง ดังนั้นบางคนจะเลือกที่จะเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อรอตำแหน่งว่างบรรจุ

น.ส.ศิริรัตน์ วงบุตรดา

น.ส.ศิริรัตน์ วงบุตรดา พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตอนนี้โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการทำเรื่องเพื่อบรรจุตำแหน่งเป็น พกส. ขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นเหมือนกันหมด ยังไม่มีพยาบาลที่ได้รับการบรรจุเป็น พกส.เลย เนื่องจากติดขั้นตอนดำเนินการ แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะให้มีผลย้อนหลัง 1 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดจะต้องถูกบรรจุเป็น พกส. ซึ่งหากไม่เป็น พกส. ก็จะมีสถานะเป็นลูกจ้างรายวัน หรือรายเดือนเท่านั้น จากเดิมที่เป็นลูกจ้างสัญญารายปี เรียกว่าเป็นการบังคังไปในตัว ส่วนสวัสดิการที่ได้รับนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นอยู่เดิมนั้น ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ซึ่งการเป็น พกส.แม้แต่เงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำ 15,000 บาทก็ยังไม่ได้ ส่วนการบรรจุตำแหน่งข้าราชการรอบ 2 นั้น ก็ยังรอกันอยู่ ทั้งที่ต้องบรรจุแล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา เกิดจากกระทรวงสาธารณสุขล่าช้า จนเกิดการยุบสภา ไม่สามารถนำเข้า ครม.พิจารณาได้