หมอณรงค์ยึดอำนาจคืนจากรองปลัดอำนวย-ชาญวิทย์

Sat, 2014-02-01 15:10 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดสธ.ยึดอำนาจคืนจากรองปลัดอำนวย-ชาญวิทย์ ลงนามให้ผู้ตรวจทำหน้าที่แทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นสพ.โพสต์ทูเดย์รายงานในข่าว “ศิริราช-มหิดล ชวนขรก.ไม่ไปเลือกตั้ง” โดยมีรายงานตอนหนึ่งระบุว่า  “วันเดียวกัน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือ "มอบอำนาจให้ รองปลัด สธ.ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. และผู้ช่วยปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ." โดยปรับปรุงแก้ไขคำสั่งเดิมซึ่งลงวันที่ 10 ม.ค.

ทั้งนี้ ได้ยกเลิกการมอบอำนาจให้ นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัด สธ. ซึ่ง นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ. แต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการดูแลประชาชน และ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัด สธ. ซึ่ง นพ.ประดิษฐ แต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการดูแลประชาชน โดยได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม ได้แก่ นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการ สธ. นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการ สธ. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน และ นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัด สธ. ทำหน้าที่แทน นพ.อำนวย และ นพ.ชาญวิทย์”

ทั้งนี้รายละเอียดของเนื้อหาข่าวทั้งหมด ดังนี้

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดย นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้ประสานงานเครือข่ายแพทย์พยาบาลอาสาช่วยเหลือประชาชน ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนข้าราชการทุกกระทรวงทบวง กรม พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องขอไม่ให้ไปเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. 2557 โดยระบุว่า ด้วยเหตุผลต้องการให้มีการปฏิรูปอย่างจริงจัง และต้องการทางออกให้ไม่เกิดความรุนแรง ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย ประชาคมสาธารณสุข กลุ่มโรงเรียนแพทย์ 4 สถาบัน ได้แก่ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยรังสิต และสภาวิชาชีพสาธารณสุข 7 สาขา ประกอบด้วย นายกแพทยสภา นายกทันตแพทยสภานายกสภาเภสัชกรรม นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสภากายภาพบำบัด นายกสัตวแพทยสภา และเครือข่ายพยาบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงจุดยืนเพื่อแก้ปัญหาของประเทศอย่างจริงจังโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางออกเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง และเห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง

วันเดียวกัน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือ "มอบอำนาจให้ รองปลัด สธ.ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. และผู้ช่วยปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ." โดยปรับปรุงแก้ไขคำสั่งเดิมซึ่งลงวันที่ 10 ม.ค.

ทั้งนี้ ได้ยกเลิกการมอบอำนาจให้ นพ.อำนวย กาจีนะรองปลัด สธ. ซึ่ง นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ. แต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการดูแลประชาชน และ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัด สธ. ซึ่ง นพ.ประดิษฐ แต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการดูแลประชาชน โดยได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม ได้แก่ นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพผู้ตรวจราชการ สธ. นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการ สธ. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน และ นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัด สธ. ทำหน้าที่แทน นพ.อำนวย และ นพ.ชาญวิทย์

ขณะเดียวกัน เย็นวานนี้ ข้าราชการ สธ. นำโดยนพ.ชาญวิทย์ และ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รวมตัวกันจุดเทียนหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้าราชการอีกกลุ่มหนึ่งเป่านกหวีดต่อต้าน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ได้มีการปะทะกัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557