ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เดลินิวส์ - นายประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ราษฎรอาวุโส และประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องรีบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว โดยมองว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นแนวทางแก้ไขเฉพาะหน้า คือ ต้องเร่งรักษาสุขภาพจิตใจของชาวนา ด้วยการให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปเยียวยา จากนั้นควรนำกองทุนที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนมาช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในเบื้องต้น ก่อนที่รัฐบาลต้องเร่งหาเงินมาชดใช้ให้กับเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

ส่วนแนวทางในการแก้ไขแบบถาวร เห็นว่ารัฐบาลต้องเร่งปฏิรูปการบริหารประเทศที่ดี โดยจัดสรรและโอนให้กับชุมชนเป็นผู้จัดสรรให้กับคนในชุมชนเอง อย่างน้อยครอบครัวละ 1-2 ไร่ น่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

“จะไม่ขอรับตำแหน่งใด ๆ ทางการเมือง โดยเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนกลางอย่างแน่นอน แม้จะเป็นบุคคลที่มีหลายฝ่ายเสนอรายชื่อว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากมีอายุมากแล้ว โดยยืนยันว่ายังไม่ได้รับการติดต่อทาบทามจากฝ่ายใดเลย”

ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า เบื้องต้นสภาเกษตรกรฯจะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของรัฐบาลเพื่อนำมาใช้จ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินในขณะนี้ โดยรัฐบาลควรประสานงานไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดสรรสินเชื่อเพิ่มเติมให้กับเกษตรกร โดยรัฐบาลรับผิดชอบในการอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยให้กับชาวนา ขณะเดียวกันอาจต้องใช้งบกลางภายใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรี เข้ามาเยียวยาวชาวนา เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน เนื่องจากตอนนี้ชาวนาที่ไม่ได้รับเงินทั้งหมดกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักที่เกิดจากความผิดพลาดของรัฐบาลเอง

ที่มา: http://www.dailynews.co.th