สปสช.เปิดรับผลงานเครือข่ายบริการ 6 กลุ่มโรค รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่นปี 2557

Sun, 2014-04-27 12:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.เดินหน้าคัดเลือกผลงานเด่นเครือข่ายบริการผู้ป่วย 6 กลุ่มโรค รับ “รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ปี 57” ต่อเนื่องปีที่ 4 มุ่งสร้างกำลังใจสู่การพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เครือข่ายบริการผู้ป่วยที่สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 57  

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในระบบสุขภาพของประเทศไทย มีกลุ่มโรคซึ่งมีอัตราการป่วยอยู่ในอันดับต้นๆ ที่เป็นปัญหา อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ปัญหาการรับบริการจิตเวช และปัญหาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยกลุ่มโรคเหล่านี้จำเป็นต้องมีระบบเพื่อดูแล ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อและการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ ทั้งการดูแลที่หน่วยบริการและต่อเนื่องที่บ้าน ที่ผ่านมาจึงได้มีการพัฒนาเครือข่ายบริการรายโรค เพื่อเชื่อมโยงการบริการให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

นพ.วินัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา สปสช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ดังนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นของได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาในแต่ละระดับหน่วยบริการ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 สปสช.จึงได้เริ่มจัดตั้ง “รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น” เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับเครือข่ายดูแลผู้ป่วยที่มีผลงานดีเด่น และได้มอบรางวัลนี้เป็นประจำทุกปีต่อเนื่อง และในปี 2557 นี้ จะมีการมอบรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาให้กับ 6 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่ายโรคมะเร็ง เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายบริการทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย เครือข่ายบริการจิตเวช และเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ซึ่งจะเป็นการสานต่อระบบการดูแลผู้ป่วยให้ยั่งยืนต่อไป

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ 6 เครือข่ายบริการข้างต้นนำส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือก โดยเครือข่ายบริการกลุ่มโรคที่สนใจสามารถส่งผลงานยัง สปสช.เขตที่รับผิดชอบหน่วยบริการของท่าน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nhso.go.th/network” เลขาธิการ สปสช. กล่าว