ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 10,400 คน ให้บริการฟรีแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเริ่มรับบริการฟรีได้ตั้งแต่วันนี้- 31 ส.ค. 57

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การไปประกอบพิธีฮัจญ์ ถือเป็นบทบัญญัติข้อหนึ่งของศาสนาอิสลาม สำหรับชาวมุสลิมที่มีความพร้อมและความสามารถจะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งทุกปีจะมีชาวมุสลิมจากทั่วโลกประมาณ 2-3 ล้านคน เดินทางไปประกอบพิธีดังกล่าว การที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นคนจากหลายเชื้อชาติทุกภูมิภาคของโลก จะต้องอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมากในสถานที่จำกัด จึงมีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างมีคุณภาพ ในปีนี้จะมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 10,400 คน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะดูแลด้านสุขภาพและเตรียมความพร้อมให้ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปในครั้งนี้ โดยจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่ชาวไทยมุสลิม 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันโรคกาฬหลังแอ่น และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตามที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกำหนด ซึ่งจัดให้บริการแก่ชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกคนโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ป่วยจาก 2 โรคดังกล่าว โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ 22 พฤษภาคม–31 สิงหาคม 2557 นี้ และให้มีการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง เพื่อให้มีความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเดินทางมากที่สุด

โดยมอบหมายให้กรมควบคุมโรคร่วมกับเครือข่ายดำเนินการ สธ.ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแก่ผู้แสวงบุญ “ฮัจญ์” 10,400 คน ป้องกันไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่ฟรี ครั้งแรกสำหรับชาวมุสลิมในกรุงเทพและปริมณทล วันนี้ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติฯ กรุงเทพมหานคร และหลังจากนั้นจะมีการตรวจสุขภาพและให้วัคซีนในจังหวัดต่างๆ ที่มีชาวมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ต่อไป

ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ชาวไทยมุสลิมที่จะรับบริการฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง ส่วนกลางในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล สามารถไปขอรับบริการได้ที่ 1. สถาบันบำราศนราดูร 2. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ 3. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 4. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ 5. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

ส่วนในภูมิภาคหรือต่างจังหวัด สามารถรับบริการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.เชียงใหม่, ที่ 11 นครศรีธรรมราช, ที่ 12 สงขลา ซึ่งขณะนี้กรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมวัคซีนไว้ให้บริการอย่างเพียงพอแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการศาสนาไว้แล้ว สามารถสอบถามจุดบริการและไปรับบริการได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร 0 2590 3232 หรือโทรสายด่วน 1422