ไทยมีผู้ติดเชื้อ 2.5 แสนรายยังไม่รู้ผลเลือด รณรงค์ตรวจเอชไอวี ชี้รู้ผลเร็ว รักษาเร็ว

Thu, 2014-06-19 14:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ. กรมควบคุมโรคจับมือองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ตรวจเอชไอวีฟรีเนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ 1 ก.ค. ด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผย ยังมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีราว 250,000 รายที่ยังไม่รู้ผลเลือด ย้ำ รู้ผลเลือดเร็ว รักษาเร็ว ช่วยลดปัญหาเอดส์ได้

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย องค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ และ1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์ จัดงานแถลงข่าว ““ประโยชน์ 6 ข้อที่ควรตรวจเอชไอวี” ขึ้น ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง ข้อดีในการรู้ผลเลือดเอชไอวีของตัวเองในโอกาสที่วันตรวจเอชไอวีแห่งชาติ 1 กรกฎาคมที่กำลังจะมาถึง

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่า ปัจจุบันไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีราว 500,000 คน อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้มีเพียงครึ่งหนึ่งหรือ 250,000 รายเท่านั้นที่ทราบผลเลือดและเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากสำหรับผู้ที่ยังไม่ตรวจเลือดและไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบและบริการด้านเอชไอวี/เอดส์ไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ระบบการให้คำปรึกษา การให้บริการด้านแลป การจ่ายยาต้านไวรัส รวมถึงการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องหลังจากรับยาต้านไวรัสแล้ว

“ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อเรื่องเอดส์คือ Getting to zero คือ การทำงานเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เป็นศูนย์ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากเอดส์ให้เหลือศูนย์ และลดการรังเกียจตีตราในเรื่องเอดส์ให้เป็นศูนย์ โดยเชื่อมั่นว่าทั้ง 3 zero จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากได้วางระบบการให้บริการเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดี เพียงแต่ต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นว่าการรู้ผลเลือดเอชไอวีของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาเอดส์ได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม กล่าวคือ หากเรารู้ผลเลือดแล้วเราก็จะป้องกัน ไม่ส่งต่อเชื้อ ในขณะเดียวกันก็จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วลดอัตราการป่วยและชีวิต ซึ่งส่งผลให้ประเทศประหยัดงบประมาณในการรักษาด้วย”

นายอภิวัฒน์  กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะที่ตัวเองได้ผ่านประสบการณ์เรื่องการตัดสินใจตรวจ/ไม่ตรวจ มาแล้วบอกได้ว่า มีความสับสนและกังวลมากเพียงใด อย่างไรก็ตามคิดว่าสมัยนี้ ปัญหาเอดส์คลี่คลายกว่าเมื่อสิบปีก่อน โดยเฉพาะเรื่องการรักษาที่มียาต้านไวรัสโดยที่ทุกสิทธิการรักษาก็ครอบคลุมเรื่องเอชไอวี/เอดส์

“สมัยก่อน ไม่อยากตรวจเพราะรู้ผลเลือดแล้ว รู้สึกว่าชีวิตไม่มีทางไปต่อ ทำให้ไม่รู้จะดีกว่า แต่สมัยนี้ต้องบอกว่า รู้ดีกว่าไม่รู้ เพราะถ้ารู้แล้วเราจัดการชีวิตเราได้ โดยเฉพาะเรื่องการประเมินภาวะสุขภาพและการรับยาต้านไวรัสก่อนที่เราจะป่วย เมื่อเราไม่ป่วยก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ” 

นายนิมิตร์  เทียนอุดม กรรมการและเลขานุการ 1663  สายด่วนปรึกษาเอดส์   กล่าวว่า  เป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากระบบสาธารณสุขของประเทศมีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาเอชไอวี/เอดส์ แต่ยังมีผู้มาใช้บริการเพียงครึ่งหนึ่งของตัวเลขประมาณการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ จึงอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวีเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการตรวจสุขภาพทั่วๆ ไป อย่ากลัวหรืออย่าอายที่จะมารับบริการ ทั้งนี้ ในโอกาสที่วันรณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ 1 กรกฎาคม กำลังจะมาถึง ทางเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์จึงร่วมกันออกหน่วยบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวีให้กับประชาชนทั่วไปฟรีในวันที่ 1 กรกฎาคมและตลอดเดือน  

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือมีความกังวลเรื่องเอชไอวี/เอดส์ สามารถโทรศัพท์เข้ามาขอรับบริการปรึกษาได้ที่ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์ ทุกวัน 09.00-21.00 น.