“คิดดี ทำดี พูดดี” คติประจำใจของ ประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด

Sun, 2014-07-13 22:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ด้วยวัย 85 ปี ที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานในฐานะนายกสโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย ของคุณป้าประกาย อติแพทย์ ผู้ที่มุ่งมั่นทำงานด้านจิตอาสามาเป็นเวลานานถึง 39 ปี ส่งผลให้การทำงานทุกวันท่าน คือ ความสุข สุขที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก

ประกาย อติแพทย์ 

นางประกาย อติแพทย์ หรือ “ป้าประกาย” ของน้องๆหลานๆ อาสาสมัครกาชาด เล่าว่า เดิมตนเองเป็นครูสอนหนังสือ ภายหลังจากที่ลูกเรียนจบ มีงานทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตนจึงลาออก แล้วมาทำเป็นอาสากาชาด โดยการชักชวนของท่านผู้หญิงยุภา อายุรกิจโกศล ให้เข้ามาทำงานที่สำนักงานอาสากาชาด

สำหรับการมาเป็นอาสาฯ เนื่องจากตนเห็นว่าเป็นงานที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะกับการได้ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก อีกทั้งเป็นงานที่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสภายิกาสภากาชาดไทย ที่ท่านทรงงานที่สภากาชาดไทยมาโดยตลอด

ครั้งแรกในการทำหน้าที่อาสาสมัคร คุณป้าประกายทำหน้าที่ในการดูแลเด็กกำพร้า ตลอดจนหาทุน ต่อมาภายหลังได้กลายเป็นมูลนิธิ และในช่วงหนึ่งของคุณป้าประกายได้มีโอกาสดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามเวียดนาม ที่รพ.พระมงกุฎฯ จากนั้นคุณป้าประกายได้ทำหน้าที่อาสากาชาดมาโดยตลอดจนได้รับการยอมรับให้เป็นนายกสโมสรอาสากาชาด ในเวลาต่อมา

ปัจจุบัน สำนักอาสากาชาดมีสมาชิกที่เป็นอาสากาชาดมากกว่า 100  คน ทุกคนจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่ตามความเหมาะและเวลาของอาสากาชาดแต่ละคน ซึ่งคุณป้าประกายบอกว่า คนที่จะมาเป็นอาสากาชาด หรือจิตอาสา นอกจากจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจแล้ว จะต้องมีความพร้อมทางด้านฐานะ เนื่องจากการทำงานด้านจิตอาสาจะไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น และอย่าได้หวังว่าจะทำงานเพื่อหวังสิ่งตอบแทน ชื่อเสียง

"เมื่อได้มาทำงานที่นี่ รู้สึกมีความสุข ภาคภูมิใจ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกปลงได้กับชีวิต ทุกอย่างมีเหตุ มีผล เรามีหน้าที่ดูแล ก็ดูกันไป ทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีความสุข  ให้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไป" คุณป้าประกาย กล่าว

ทั้งนี้ คุณป้าประกาย ได้บอกถึงการบริหารงานที่จะประสบความสำเร็จได้ ใจจะต้องมีธรรมะ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ละทิ้งหน้าที่ มีความรักและสามัคคี มีพรหมวิหารสี่ แน่นอนว่าการทำงานทุกที่ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ถ้าเรามีสิ่งต่างดังที่กล่าวมาแล้ว การดำเนินงานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้

คุณป้าประกาย กล่าวย้ำว่า การทำงานจะต้องใช้ธรรมะเข้ามาช่วย และสำหรับคนที่จะมาทำงานด้านจิตอาสาอย่าได้ทำงานเพื่อหวังสิ่งตอบน อย่าคิดถึงตำแหน่ง ถ้าทำได้อย่างนี้ ตนเชื่อทุกอย่างจะตามมาเอง เพราะการทำงานจิตอาสาก็เปรียบเสมือนเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง อย่างตนเองวัยขนาดนี้สุขภาพยังดี สามารถเดินไปไหนได้สะดวก

"คิดดี ทำดี พูดดี ทำความดีอย่าได้หวังสิ่งตอบแทน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สจริตยุติธรรม" คือ คติประะจำใจของนายกสโมสรกาชาด ประกาย อติแพทย์