ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว ร้อง สธ.ทบทวนตำแหน่งบรรจุ ขรก. หลับพบการจัดสรรมีปัญหา บางวิชาชีพได้รับบรรจุสัดส่วนเกินร้อยเปอร์เซ็น แถมบรรจุตำแหน่งให้ทั้งที่ไม่มีคนทำงาน ด้าน ปลัด สธ. เตรียมประชุมทบทวนตำแหน่งมีปัญหาสัปดาห์หน้า

ขอบคุณภาพจาก facebook เครือข่ายพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข

9 ส.ค. 57 น.ส.ศิริรัตน์ วงษ์บุดดา ตัวแทนเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กลุ่มพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอให้ สธ. ทบทวนตัวเลขการบรรจุตำแหน่งข้าราชการใหม่ เนื่องจากพบว่า ตัวเลขการบรรจุในบางวิชาชีพ เป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดเกินไปจากที่ได้ตกลงไว้ ทั้งยังพบว่ามีการให้ตำแหน่งกับบางวิชาชีพเกินจากจำนวนคนที่มีอยู่จริง ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ในการบรรจุตำแหน่งให้กับลูกจ้างวิชาชาชีพ สธ. นั้น จากตัวเลขที่มีการนำเสนออยู่ที่กว่า 30,000 ตำแหน่ง แต่ในการจัดสรรจริงกำหนดให้ได้รับการบรรจุร้อยละ 75 หรือ 22,647 ตำแหน่ง ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 ให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกสายวิชาชีพต้องบรรจุในสัดส่วนนี้เช่นกัน คือ ร้อยละ 75 ของตัวเลขที่ขอตำแหน่งไป แต่การบรรจุตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรปรากฎว่าไม่ได้เป็นตามข้อตกลง ซึ่งการบรรจุรอบแรก สธ.อ้างความเร่งรีบดำเนินการ แต่ในรอบที่ 2 ก็ยังพบปัญหาอีก

“การบรรจุตำแหน่งข้าราชการรอบ 2 นี้ มีบางวิชาชีพได้รับการจัดสรรตำแหน่งมากกว่าร้อยเปอร์เซ็น ทั้งยังเกินไปจากจำนวนที่มีคนอยู่จริง ต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่มีคน แต่กลับมีการใส่ตำแหน่งบรรจุไว้ให้ ซึ่งตัวเลขการจัดสรรที่เป็นปัญหาและได้นำมาอ้างอิง ก็นำมาจากเว็บของ สธ.เอง ดังนั้นจึงเสนอให้มีการทบทวนใหม่” น.ส.ศิริรัตน์ กล่าว และว่า ปัญหานี้ตนได้นำเสนอต่อที่ประชุมชี้แจงการบรรจุตำแหน่งข้าราชการ สธ. เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีปลัด สธ.เป็นประธาน โดยท่านได้รับทราบปัญหาและจะมีการนัดประชุมเพื่อทบทวนในสัปดาห์หน้า ซึ่งทั้งหมดจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 29 สิงหาคม ที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดให้การบรรจุตำแหน่งข้าราชการแล้วเสร็จทั้งหมด

น.ส.ศิริรัตน์ กล่าวว่า การที่ออกมาเรียกร้องและให้ทบทวนในครั้งนี้ ส่วนตัวไม่ได้มองว่าพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวควรได้รับตำแหน่งการบรรจุเพิ่มจากตรงนี้ แต่เห็นว่าทุกวิชาชีพควรเป็นการบรรจุในสัดส่วนที่เท่ากันตามที่ตกลงไว้ และถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นที่สุด ไม่ใช่ว่าวิชาชีพหนึ่งมีลูกจ้างชั่วคราวเพียงหลักพันควรได้รับการบรรจุทั้งหมดเพราะมีคนน้อย แต่สายพยาบาลวิชาชีพมีจำนวนหลักหมื่นก็ควรได้รับบรรจุเพียงเท่านี้เพราะมีคนมาก ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะทุกวิชาชีพต้องได้รับการบรรจุในสัดส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุและไม่ได้รับการบรรจุในสัดส่วนที่เท่ากัน  

นอกจากนี้สาเหตุที่มีการขยับสัดส่วนการบรรจุในบางวิชาชีพเพิ่มนั้น เนื่องจากมีการนำตัวเลขลูกจ้างชั่วคราวปี 2556 มาใช้ในการคำนวณรอบ 2 ทั้งๆ ที่ควรใช้ตัวเลขปี 2555 ที่เป็นตัวเลขที่ใช้คำนวณและเสนอขอตำแหน่งเช่นเดียวกับการบรรจุรอบแรก และหากวิชาชีพหนึ่งขยับโดยใช้ตัวเลขปี 2556 ก็จะส่งผลต่อการจัดสรรตำแหน่งในภาพรวม ซึ่งจะมีวิชาชีพอื่นๆ ออกมาเรียกร้องเช่นกัน ส่วนที่ทำไมถึงมีการใส่ตำแหน่งบรรจุในบางวิชาชีพที่เกินจำนวนคน ตรงนี้ไม่มีใครตอบได้

น.ส.ศิริรัตน์ วงษ์บุดดา

น.ส.ศิริรัตน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาในการบรรจุตำแหน่งข้าราชการในสายวิชาชีพพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวนั้น เราไม่ได้รับการบรรจุตามสัดส่วนที่ควรได้รับ โดยรอบแรกได้รับการบรรจุเพียงแค่ร้อยละ 44 เท่านั้น หรือ  3,571 ตำแหน่ง ไม่ถึงร้อยละ 75 ตามที่ข้อตกลงจัดสรร โดย สธ.อ้างความเร่งรีบที่ต้องเร่งดำเนินการ แต่ในรอบที่ 2 นี้ พยาบาลลูกจ้างชั่วคราว สธ. ก็ได้รับการบรรจุเพียงแค่ 3,700 ตำแหน่งเท่านั้น และหากให้เป็นธรรมในการบรรจุรอบที่ 3 ควรขยับสัดส่วนการบรรจุให้กับพยาบาลูกจ้างชั่วคราว สธ.เพิ่มเป็น 5,000 ตำแหน่งเพื่อชดเชยสัดส่วนที่หายไป ซึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้

น.ส.ศิริรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการทั้งๆ ที่ไม่มีคนทำงานอยู่ คาดหวังว่า สธ.จะทบทวนและแก้ไข เพราะเป็นตัวเลขที่นำเสนอทางเว็บของ สธ.เอง ถือเป็นตัวเลขที่ผิดพลาด และหากยังไม่มีการแก้ไขอะไรเลย และยังคงใช้ตัวเลขนี้ในการจัดสรรบรรจุตำแหน่งก็แสดงว่าไม่มีความยุติธรรมอะไรเลย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขเพราะว่าท่านปลัด สธ.ได้มองเห็นปัญหาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาท่านเป็นผู้รับฟังปัญหาและได้ช่วยเหลือมาตลอด ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อาจมาจากกระบวนการพิจารณาที่ผิดพลาดได้ ซึ่งคงต้องรอดูการประชุมทบทวนในสัปดาห์หน้านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอวชิระแจง บรรจุบางสายงาน 100% เหตุขาดแคลน ชี้มีแค่หลักสิบเท่านั้น