ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอรัชตะ” ย้ำไม่ถือธงอยู่ข้างใด ข้อขัดแย้ง สธ.- องค์กรตระกูล ส. เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อมีความเห็นต่างต้องพูดคุยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์หาทางออกร่วมกัน ส่วนเรื่องค่าตอบแทนบุคลกรและพีฟอร์พีต้องหารือกับปลัดสธ.ก่อน       

เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า วันนี้ (20 ต.ค.) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมงานประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 ถึงกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ สธ. และองค์กรตระกูล ส. ว่า ความจริงองค์กรที่เรียกว่าตระกูล ส. ก็เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สธ. ซึ่งการทำงานมีการประสานงานคู่ขนาน ทำงานใกล้ชิดกันอยู่แล้ว และในเวทีครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดา เน้นการพูดคุยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่ใช่แค่ความรู้สึกเท่านั้น
       
“ผมไม่ได้เข้ามาโดยถือธงว่าจะอยู่ข้างใด เข้ามาทำงานเพื่อประชาชน กรณีที่มีความคิดเห็นแตกต่างเกิดขึ้นต้องนำหลักฐานเชิงประจักษ์และหาทางออกร่วมกัน เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็สามารถปรับได้อีก เพราะระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องซับซ้อนสูง อยากเห็นความสามัคคี สมานฉันท์ ผมบริหารด้วยความคิดเห็นที่หลากหลาย จึงต้องนำข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์มาพูดคุย หารือร่วมกัน ส่วนเรื่องค่าตอบแทนบุคลากร ในเรื่องค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (พีฟอร์พี) จะต้องหารือกับปลัด สธ. ก่อน” รมว.สาธารณสุข กล่าว