ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พญ.เชิดชู สผพท. ยื่นจม.เปิดผนึก ประธานกมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข สกัดออก ก.ม.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ชี้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ขอให้ช่วยยับยั้ง รับฟังความคิดเห็นประชาชน คนทำงานจริง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกันความเสียหาย

17 ธ.ค.57 เว็บไซต์ไทยรายงานว่า ที่รัฐสภา กลุ่มสมาชิกสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สผพท.) นำโดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธาน สผพท. เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ผ่าน พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข หรือกฎหมายชื่ออื่น ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน

โดยนางเชิดชู กล่าวว่า มีความพยายามของแพทย์และบุคลากรการแพทย์บางกลุ่ม ร่วมกับกลุ่มเอ็นจีโอ ผลักดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ออกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ที่นำเสนอจากประชาชนและจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง สผพท. เห็นว่า หากออกกฎหมายลักษณะเช่นนี้ จะเกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ มากกว่าเกิดผลดี จึงขอให้ช่วยยับยั้ง ให้รับฟังความคิดเห็นประชาชน บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วย และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น.