ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อดีต สว.สมุทรสงคราม” เผยต้นเหตุปัญหา สธ.ยกเลิกหน่วยบริการขึ้นทะเบียนบัตรทอง เกิดจาก สธ.เอง เสนอบอร์ด สปสช.ยกเลิก สสจ.เป็น สปสช.จังหวัด อ้างทำหน้าที่ซ้ำซ้อน ระบุไม่ว่าระดับนโยบายจะแก้ปัญหาอย่างไร แต่การขึ้นทะเบียนบัตรทองต้องคงไว้ที่หน่วยบริการ ชี้นำเปรียบเทียบ สปส.ไม่ได้ คนระบบ ชี้ สธ.-สปสช. จะขัดแย้งอย่างไร อย่าทำให้ให้ประชาชนเดือดร้อน

น.ส.บุญยืน ศิริธรรม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม และอดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีที่ภาคประชาชนออกมาคัดค้านกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมยกเลิกหน่วยบริการในสังกัดทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ว่าทั้ง สธ.และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สธ.) จะมีความขัดแย้งอย่างไร ก็ไม่ควรทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่า ไม่ว่าอย่างไรหน่วยบริการจะต้องทำหน้าที่นี้ต่อไป เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้กับประชาชนมากที่สุด เป็นหน้างานที่ประสานกับผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งการขึ้นทะเบียนบัตรทอง ไม่ใช่การทำบัตรอย่างเดียวแล้วจบ แต่ยังมีกรณีอื่นๆ เช่น ปัญหาสิทธิว่าง การเปลี่ยนสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้บางครั้งจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที ไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะมีปัญหาไม่สามารถเข้ารับการรักษา

“การที่ สธ.ยุติหน้าที่หน่วยบริการไม่ให้ขึ้นทะเบียนบัตรทองนั้น จะทำให้ประชาชนยุ่งยาก ไม่รู้จะไปขึ้นทะเบียนที่ไหน ซึ่งแทนที่จะได้รับการรักษาได้เลย กลับต้องติดขัดและไม่ได้รับการรักษา และหาก สธ.อ้างว่า การขึ้นทะเบียนไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยบริการแล้ว และทำงานเพียงเฉพาะตามหน้าที่ ไม่สนใจความเดือดร้อนขอประชาชน หากเป็นแบบนั้นคงไม่ถูกต้องและคงไม่ใช่วิสัยทัศน์ผู้บริหาร สธ.” อดีต บอร์ด สปสช. กล่าว 

ส่วนที่ผ่านมามีการระบุโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิเองนั้น น.ส.บุญยืน กล่าวว่า ในระบบประกันสังคมมีจำนวนผู้มีสิทธิน้อยกว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาก โดยบัตรทองมีผู้อยู่ในระบบถึง 48 ล้านคนกระจายอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้งระบบประกันสังคมเป็นระบบดูแลสวัสดิการอื่นๆ ด้วย ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรักษาพยาบาลเท่านั้น นอกจากนี้ผู้มีสิทธิยังต้องร่วมจ่าย โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบที่ต้องขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิให้กับลูกจ้าง จึงต่างจากบัตรทอง  

“ไม่ว่าระดับนโยบายจะจัดการอย่างไรก็แล้วแต่ ต้องให้ประชาชนสามารถขึ้นทะเบียนบัตรทองได้ที่หน่วยบริการ และต้องมีการบริการ ณ หน่วยบริการ คิดว่าภาระงานนี้ไม่ได้สร้างภาระให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ. ซึ่งได้ทำมาตลอดระยะเวลา 12 ปีแล้ว เพียงทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนใหม่โดยคีย์ข้อมูลตัวเลข 13 หลักเท่านั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงแค่การตีรวนจากความขัดแย้งของ 2 หน่วยงานมากกว่า” อดีตบอร์ด สปสช. กล่าว

ต่อข้อซักถามว่า สาเหตุที่ สธ.ต้องยกเลิกหน่วยบริการทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง เป็นปัญหาทางกฎหมาย เนื่องจาก สปสช.ได้มีมติยกเลิก สสจ.ทำหน้าที่ สปสช.จังหวัด ทำให้ต้องปรับแก้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย น.ส.บุญยืน กล่าวว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตนยังอยู่ในบอร์ด สปสช. ซึ่ง สธ.เป็นผู้เสนอมายัง สปสช.ขอให้ยกเลิก สสจ.ทำหน้าที่ สปสช.จังหวัด เพราะมองว่า สสจ.ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการ จึงควรมีการแยกให้ชัดเจน ดังนั้นบอร์ด สปสช.จึงได้มีมติอนุมัติตามที่ สธ.นำเสนอ ซึ่งเรื่องนี้อยากให้ทบทวนที่มาของปัญหาว่าต้นตอเป็นอย่างไร