หน่วยบริการ

 • ที่ประชุมบอร์ด สปสช. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ใช้จ่ายงบประมาณรวม 20,829.23 ล้านบาท จาก พรก.กู้เงินฯ ตามที่ ครม.อนุมัติ เพื่อจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 ที่ค้างจ่ายหน่วยบริการ ครอบคลุมการตรวจคัดกรอง-รักษา-ส่งต่อ-วินิจฉัย-ฉีดวัคซีน ส่วนการเสนอของบประมาณรอบ 2 อีก 2.2 หมื่นล้านบาท เตรียมเข้าสู่ ครม.ปลายปีนี้
  2021-12-16 14:20
 • “นพ.จเด็จ” เปิดวงชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการในระบบบัตรทอง ปีงบประมาณ 2565 พร้อมยืนยันถึงความจำเป็นของระบบ “พิสูจน์ตัวตน” แม้ทำให้งานเพิ่มขึ้น แต่หากเกิดเหตุที่ไม่ดี หน่วยบริการจะไม่ต้องมารับภาระ
  2021-10-09 11:46
 • สปสช.จับมือหน่วยบริการภาครัฐ-เอกชน ขยายรองรับดูแลผู้มีสิทธิบัตรทอง เพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุข เผยมีคลินิกฟอกไตลงทะเบียนเพิ่ม 9 แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ 1 แห่ง คลินิกทันตกรรม 4 แห่ง และคลินิกเวชเวชกรรม 2 แห่ง ปัจจุบันมีหน่วยบริการในระบบบัตรทองทั้งสิ้น 12,109 แห่ง
  2018-01-15 14:23
 • กระทรวงสาธารณสุข กำชับผู้บริหารในภูมิภาคทั่วประเทศ ทบทวนมาตรการความปลอดภัยสถานบริการในความรับผิดชอบ พร้อมปรับให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเสี่ยงเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนผู้มารับบริการ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมออกมาตรการ 7 ข้อ เพิ่มความปลอดภัยในสถานบริการ โดยเฉพาะ รพ.สต.
  2018-01-15 09:26
 • กรมควบคุมโรค เผยความคืบหน้าการหารือ สปสช.ขึ้นทะเบียนหน่วยงานในสังกัด เป็น หน่วยร่วมบริการสาธารณสุขในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้บริการได้ โดยให้กรมควบคุมโรคมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้ บริการสาธารณสุขและส่งเอกสารดังกล่าวให้ สปสช.เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
  2016-04-08 16:27
 • รมว.มหาดไทย ลงนามประกาศให้ อบต.เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ได้ เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทคนิค เข้าเวรคนละ 360 บาท
  2016-02-14 17:50
 • “หมอปิยะสกล” เผยมติที่ประชุมบอร์ด สปสช.ขอให้ คกก.กฤษฎีกาทบทวนความเห็นดังกล่าว พร้อมตั้ง คกก.มี “หมอเสรี” เป็นประธาน ให้เวลาทำงาน 1 เดือน เพื่อออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เอื้อต่อการทำงานของหน่วยบริการเพื่อประชาชน แล้วนำเข้าบอร์ดเพื่อดำเนินการต่อ ระหว่างนี้ให้ทำทุกอย่างตามปกติ ย้ำหน่วยบริการและประชาชนไม่ต้องกังวล ทุกอย่างเหมือนเดิม 
  2016-01-04 18:51
 • “นิมิตร์” โวย คกก.กฤษฎีกาตีความการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพห้าม รพ.ใช้งบรายหัวในหลายประเด็น ส่งผลกระทบเจ้าหน้าที่ทำงานรักษาผู้ป่วยยากขึ้น ติดขัดระเบียบล้าหลัง ชี้ตีความคับแคบ ทำลายขวัญกำลังใจคนทำงาน ทำคนไม่อยากอยู่ในระบบ ผลักเอกชนไม่อยากมาร่วมให้บริการ 30 บาท เพราะข้อจำกัดของระเบียบ สุดท้ายผลกรรมตกที่ประชาชน ลั่นตั้งแต่มี คสช.หลักประกันสุขภาพไทยมีแต่เรื่อง ทำลายของดีๆ ที่ทำกันมา ชี้พฤติกรรมสวนทาง ปากบอกไม่ล้ม ก็เหมือนล้ม
  2016-01-03 15:19
 • “หมอพูลชัย” หนุน สสอ./สสจ. เป็น “หน่วยบริการร่วมป้องกันโรค” ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ แนะแยก “งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ออกจากงบเหมาจ่ายลงโรงพยาบาล เหตุถูกรวมเป็นงบรักษา กระทบต่องานส่งเสริมสุขภาพฯ ระบุการส่งตรง สสอ./สสจ. จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทำงานร่วมท้องถิ่นมากขึ้น
  2015-11-16 15:09
 • “ทัศนีย์” ประธาน สคสท. ระบุเหตุ สปสช.ไม่ขัดข้อเสนอรวม สสจ./สสอ.เป็นหน่วยบริการเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมป้องกันโรค เหตุเป็นไปได้ยาก เกี่ยวข้องโครงสร้างและกฎหมายหลายฉบับ ชี้หากต้องการงบทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต้องแก้ให้ถูกจุด ขณะที่ รพ.สต. ถูกมองเป็นหน่วยบริการ แต่ต้องรับงบผ่าน CUP เกิดการกระจายงบสู่หน่วยบริการระดับล่างไม่เป็นธรรม   
  2015-11-12 13:46
 • สปสช.เห็นพ้องประชาคม สธ.ที่มีข้อเสนอให้ ‘สสจ.-สสอ.’ ร่วมบริการเสริมสุขภาพป้องกันโรคประชาชน ระบุเตรียมนำเข้าหารือ คกก. 7x7 แต่ สธ.ต้องดำเนินการให้ สสจ.-สสอ.เป็นสถานบริการสาธารณสุขก่อน เหตุปัจจุบันตามกฎกระทรวงมีสถานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
  2015-11-10 16:20
 • ประธานประชาคมสาธารณสุข เสนอ “หมอปิยะสกล” ชงแก้นิยาม “หน่วยบริการ” พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุม สสจ./สสอ. รุกงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับจังหวัด หลังถูกประกาศยกเลิก สสจ.เป็น สปสช.เขต ทำงบส่งตรงหน่วยบริการ
  2015-11-10 15:31

Pages